Διεθνές συνέδριο στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος CABCIN

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μελών ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Erasmus+ CABCIN (Establishment of Capacity Building Centers as a Sustainable Solution to Raise the Standards of Teaching Staff in Indian HEls) συνδιοργανώνεται από όλους τους εταίρους διεθνές επιστημονικό στην Ινδία με τίτλο

«International Conference on Professional Development of Instructors in Higher Education and Training Institutions»

Για πληροφορίες συμμετοχές στο Link και στην ιστοσελίδα www.cabcin.pwr.edu.pl