Ημέρες Γνωριμίας στην Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, πλήρως αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόσφατα κατατάχτηκε πρώτο μεταξύ όλων των ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου στη γενική κατάταξη του παγκόσμιου συστήματος αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank. Το U-Multirank (www.umultirank.org) είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων παγκοσμίως. Η αξιολόγηση κατατάσσει 1,711 πανεπιστήμια από 96 χώρες, τα οποία συμπεριλαμβάνουν περίπου 5,153 σχολές και 12,500 προγράμματα σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες για τα αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να βρείτε εδώ.

To Πανεπιστήμιο Frederick διοργανώνει Ημέρες Γνωριμίας στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των οποίων θα έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται, τη ζωή στην Κύπρο και τις επιλογές επαγγελματικής αποκατάστασης που έχουν οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου.

Στις Ημέρες Γνωριμίας θα μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για την αναγνώριση του Πανεπιστημίου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και για τις προσφερόμενες υποτροφίες.

Οι ημέρες γνωριμίας θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: