Διαδικτυακή Ημέρα Ενημέρωσης και Γνωριμίας με το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020, 7:00 μ.μ.

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick διοργανώνει διαδικτυακή Ημέρα Ενημέρωσης γύρω από τις ναυτιλιακές σπουδές και τα επαγγέλματα της ευρύτερης γαλάζιας οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τις προοπτικές καριέρας που έχουν σχέση με τη ναυτιλία και το εμπόριο, καθώς επίσης και για τα σχετικά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το Πανεπιστήμιο Frederick ήταν το πρώτο ακαδημαϊκό ίδρυμα που το 1999 εισήγαγε Ναυτιλιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κύπρο. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου προετοιμάζει άρτια τους φοιτητές του για τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου στον χώρο της ναυτιλίας και του διεθνούς εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ισχυρούς δεσμούς και συνεργασίες με τις σημαντικότερες εγχώριες και διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες και οργανισμούς. Η απασχόληση των πτυχιούχων του Τμήματος αγγίζει διαχρονικά το 96%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν την εγγραφή τους στον σύνδεσμο: https://frederick.zoom.us/webinar/register/1015961856466/WN_vJhCSMDOS9GzrjuhatRObw

Κύριοι Ομιλητές: Δρ. Ιωάννης Βουδούρης και Δρ. Μανώλης Νικολαΐδης, Καθηγητές Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου, Φωτεινή Τεντολούρη, Σύμβουλος του Γραφείου Εισδοχής του Πανεπιστημίου Frederick

Σημείωση: Όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, τον επίσημο φορέα αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων  της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.