Στέγαση Φοιτητών (Λεμεσός) - Φοιτητική Εστία “ Apollonia Student Halls”

Το Πανεπιστήμιο Frederick για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 έχει συνάψει συμφωνία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου (ΙΑΚ) η οποία έχει παραχωρήσει, για τις ανάγκες στέγασης φοιτητών του Πανεπιστήμιου στη Λεμεσό, αριθμό δωματίων στη Φοιτητική Εστία “Apollonia Student Halls” στην περιοχή της Αγίας Φυλάξεως.

Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες των διαθέσιμων δωματίων.

Γενικές Πληροφορίες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ισχύουν τα πιο κάτω:

  • Το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται σε €380,00 (allinclusive*) καταβλητέο την πρώτη ημέρα εκάστου μήνα.
  • Διατίθεται περιορισμένος αριθμός δωματίων (μέχρι 5) στην ειδική τιμή των €250,00 (allinclusive*) / μήνα στη βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των φοιτητών.
  • Αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας εδώ.
  • Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η Πέμπτη, 13η Αυγούστου 2020.
  • Σε περίπτωση επιλογής, ο φοιτητής θα πρέπει να υπογράψει 10μηνο συμβόλαιο με τον Ιδιοκτήτη (ΙΑΚ).

*Στην τιμή του ενοικίου περιλαμβάνονται μηνιαία έξοδα  νοουμένου ότι η κατανάλωση δεν υπερβαίνει το αναμενόμενο όριο.

Κριτήρια Επιλογής

Δικαίωμα αίτησης για ενοικίαση δωματίου στις Φοιτητικές Εστίες “Apollonia Student Halls” έχουν οι φοιτητές οι οποίοι:

  • Είναι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Frederick κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι φοιτητές μπορεί να είναι υφιστάμενοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους στη Λεμεσό ή νεοεισερχόμενοι φοιτητές που θα ξεκινήσουν τις σπουδές του τον Σεπτέμβρη 2020 στη Λεμεσό.
  • Έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι την Πέμπτη,  13 Αύγουστου, 2020.
  • Λαμβάνεται υπόψη η απόσταση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου από το Πανεπιστήμιο.
  • Φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να αιτηθούν για την ειδική τιμή στη βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων θα πρέπει να το σημειώσουν στη γενική αίτηση για να σταλεί επιπρόσθετα η αίτηση δήλωσης κοινωνικοοικονομικών στοιχείων όπου θα αξιολογηθεί από την ΥΣΦΜ.