ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - (30 Νοεμβρίου 2020)

Σε συνέχεια πληροφοριών και ερωτημάτων που δεχόμαστε από αρκετούς φοιτητές από Ελλάδα σε σχέση με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει σε όλους τους εξ Ελλάδος φοιτητές των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών τα ακόλουθα:

  • Το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει την ανησυχία των φοιτητών γι’ αυτό με υπεύθυνο και μεθοδικό τρόπο και σε συντονισμό και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενεργεί για να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα.
  • Από το περασμένο καλοκαίρι, και μετά την έκδοση της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ που έθετε ως προϋπόθεση την διεξαγωγή των εξετάσεων στην έδρα των πανεπιστημίων από τον Σεπτέμβριο του 2020, το Πανεπιστήμιο με πρωτοβουλία του αλλά και μέσω της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων επικοινώνησε με τις αρμόδιες Κυπριακές αρχές και συμμετείχε σε όλες τις ενέργειες για αντιμετώπιση και επίλυση του θέματος.
  • Ως γνωστό, η απόφαση αυτή κρίθηκε παράνομη από το Νομικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κράτους και μετά την υιοθέτηση της γνωμάτευσης αυτής από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο ΔΟΑΤΑΠ έχει ανακαλέσει πρόσφατα την συγκεκριμένη απόφαση ως μη γενόμενη.
  • Οι ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου, τόσο των εξ αποστάσεως όσο και των δια ζώσης προγραμμάτων σπουδών, τυγχάνουν αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ και μέχρι σήμερα δεν είχαμε οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση περί του αντιθέτου ή απόρριψη του τίτλου σπουδών οποιουδήποτε απόφοιτου μας.
  • Μας ανησυχούν ιδιαίτερα τα μηνύματα που παίρνουμε από φοιτητές μας σε σχέση με ψιθύρους, υπόνοιες και υποθέσεις ότι οι τίτλοι σπουδών των εξ αποστάσεως προγραμμάτων των κυπριακών πανεπιστημίων μπορεί να μην αναγνωρίζονται πλέον από τον ΔΟΑΤΑΠ, ακόμη και μετά την ανάκληση της σχετικής απόφασης, σε περίπτωση που οι εξετάσεις διεξαχθούν στην Ελλάδα. Προς τούτο συνεδρίασε ειδικά η Σύνοδος τον Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων η οποία απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του προς την ελληνική πολιτική ηγεσία.
  • Σε ενημέρωση που είχαμε την προηγούμενη βδομάδα, το θέμα έχει συζητηθεί σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και μάς μεταφέρθηκε η διαβεβαίωση ότι δεν τίθεται θέμα μη αναγνώρισης των τίτλων σπουδών των Κυπριακών Πανεπιστημίων ή διαφοροποίησης της δυνατότητας διεξαγωγής των εξετάσεων για τα εξ αποστάσεως προγράμματα στην Ελλάδα.  Όντως, όπως ενημερωθήκαμε και πριν από λίγο από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το θέμα με τον ΔΟΑΤΑΠ διευθετείται και οι αναγνωρίσεις των τίτλων σπουδών θα προχωρήσουν κανονικά.
  • Με βάση όλα τα πιο πάνω, καλούμε τους φοιτητές μας να επικεντρωθούν στις σπουδές τους και να γνωρίζουν ότι το Πανεπιστήμιο Frederick διαχρονικά βρίσκεται στο πλευρό όλων των φοιτητών του και υπερασπίζεται και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα τους και τα καλώς νοούμενα συμφέροντά τους.