Το Πανεπιστήμιο Frederick μέλος του δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS

Μια διακρατική συνεργασία Πανεπιστημίων
για την ευφυή αειφόρο διαχείριση της παράκτιας οικιστικής ζώνης

Μέλος μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής κοινοπραξίας Πανεπιστημίων είναι από τον Δεκέμβριο 2020 το Πανεπιστήμιο Frederick. Στο πλαίσιο του διαχρονικού του στόχου για διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών του, το Πανεπιστήμιο Frederick πέτυχε την ένταξή του στο έργο EU-CONEXUS, μια κοινοπραξία πανεπιστημίων προσηλωμένη στην ευφυή αειφόρο παράκτια οικιστική ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα από τα 17 έργα της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα σε 54 προτάσεις. Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στο EU-CONEXUS ως συνεργαζόμενος εταίρος μαζί με έξι πανεπιστήμια-εταίρους από Γαλλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Λιθουανία, Ισπανία και Κροατία.

Ως μια μοναδική διακρατική συνεργασία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, το EU-CONEXUS έχει στόχο να αναπτύξει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στον τομέα της «γαλάζιας ανάπτυξης», όπως ονομάζεται η στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα. Το EU-CONEXUS επιδιώκει να καινοτομήσει μέσα από γενναίες ιδέες και αποδοτικές λύσεις για τους παράκτιους οικισμούς, βασισμένες στην πολύχρονη εμπειρία των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων αλλά και στην κυρίαρχη θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στη «γαλάζια οικονομία».

Τι σημαίνει αυτό για το Πανεπιστήμιο Frederick; Σημαίνει νέες ευκαιρίες τόσο για τους φοιτητές όσο και για το ακαδημαϊκό προσωπικό: οι φοιτητές θα αναπτύξουν διεπιστημονικές γνώσεις για τις μεγάλες κοινωνικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο ενώ οι ερευνητές θα έχουν ευκαιρίες γόνιμων ανταλλαγών χάρη στα προγράμματα κινητικότητας και τις συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων. Σημαίνει, ακόμη, νέα διεπιστημονικά προγράμματα και κοινές διαδικτυακές βιβλιοθήκες και την ανάπτυξη ενός ‘έξυπνου’ πανεπιστημιακού χώρου που θα διέπει την ΕΕ.

Σε αυτό τον -επιστημονικά ενδυναμωμένο- χώρο θα έχει την ευκαιρία να συμβάλει το Πανεπιστήμιο Frederick μέσα από την τεχνογνωσία Τμημάτων και ερευνητικών εργαστηρίων του. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου, που υπήρξε το πρώτο σχετικό με θέματα ναυτιλίας τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, ασχολείται με τη διαχείριση λιμενικών ζωνών και την εκτίμηση κινδύνων για την παράκτια οικιστική περιοχή. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει ασχοληθεί εντατικά τα τελευταία χρόνια με ζητήματα σχεδιασμού των παράκτιων περιοχών και του αστικού χώρου. Επιπλέον, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, η ερευνητική ομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια, η ερευνητική ομάδα Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό από την Πολυτεχνική Σχολή και άλλες σχολές του Πανεπιστημίου θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτει το EU-CONEXUS για επίτευξη καινοτόμων, βιώσιμων λύσεων για τις ακτές μας.

Ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, ο οποίος μετά από τιμητική πρόταση που του έγινε τελεί και ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του EU-CONEXUS στην οποία μετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες από την Ευρώπη, ανέφερε: «Το Πανεπιστήμιο Frederick βρίσκεται σε πλήρη σύμπλευση με τους στόχους του έργου EU-CONEXUS. Ανυπομονούμε για την προοπτική αυτής της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των παράκτιων οικισμών χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο το παράκτιο οικοσύστημα και τη βιωσιμότητά του για τις μελλοντικές γενιές. Έχουμε την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση για να συμμετέχουμε στον διάλογο για το αειφόρο μέλλον των ευρωπαϊκών ακτών αλλά και της συνολικής ακτογραμμής της δικής μας χώρας.»

Το EU-CONEXUS δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ενδυνάμωση στρατηγικών συνεργασιών και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού των Πανεπιστημίων της Ευρώπης στον διεθνή χώρο.

Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι το Rochelle Université (Γαλλία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), το Klaipeda University (Λιθουανία), το Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (Ισπανία) και το University of Zadar (Κροατία) και ως συνεργαζόμενοι εταίροι το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος), το Waterford Institute of Technology (Ιρλανδία) και το University of Rostock (Γερμανία). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.eu-conexus.eu.

Frederick University becomes a member of European Universities consortium EU-CONEXUS
A transnational alliance focused on smart urban coastal sustainability


As of December 2020, Frederick University is an associated partner of an ambitious consortium of European universities from France, Greece, Romania, Lithuania, Spain and Croatia. Aiming at expanding its strategic international partnerships, Frederick University has joined EU-CONEXUS, an alliance of European universities focused on smart urban coastal sustainability. EU-CONEXUS has been selected by the European Commission as one of 17 European University Alliances among 54 proposals submitted in the framework of the European Universities' initiative.

As a unique transnational European higher education and research institution, EU-CONEXUS' mission is to develop innovative educational and research methods and interdisciplinary approaches in the field of blue growth. EU-CONEXUS' partners are united around the common values of sustainability, novelty and expertise to address the challenges that urbanised coastal areas face.

What does this mean for Frederick University? It means new opportunities both for its students and academic staff: new inter-disciplinary and international study programs that reflect the complexity of the problems and opportunities related to urban coastal environments, new models of mobility, common virtual libraries, and strengthened scientific research within a smart university campus.

Frederick University is given the opportunity to contribute through the expertise of its faculty and research teams: The Department of Maritime, Transport and Commence of Frederick University -which is the oldest maritime department in Cyprus, leading higher education in the field- aims to raise the environmental awareness of the future maritime workforce and to contribute to the greening of the shipping industry in line with blue growth. The Department of Architecture is specialised on the fields of sustainable waterfronts’ development and the planning and design of coastal areas. In addition, the University’s Nature Conservation Unit, the Sustainable Energy and the Urban Planning and Development research groups, as well as the academic staff of the School of Engineering and other related Schools will contribute to the development of innovative and sustainable solutions to the challenges identified by EU-CONEXUS to combat the problems of vulnerable coastlines.

Professor George Demosthenous, Rector of Frederick University and a member of the External Advisory Board of EU-CONEXUS, which includes prominent figures from Europe, said in a statement: “Frederick University is fully in line with the main goals of the EU-CONEXUS consortium. We are very excited with the prospects of our contribution as we share the same vision of providing educational, training and research services in the field of blue growth and covering the smart urban coastal development in a way that doesn’t jeopardise the coastal ecosystem service provision and sustainability for future generations. We have the expertise and scientific training to be part of the dialogue on the sustainable future of the European coastal regions and the coastline of our country, island-wide.”

EU-CONEXUS was created in the framework of the European Universities’ initiative, a programme led by the European Commission to create strengthened strategic partnerships across Europe and develop international competitiveness of European universities.

It is an alliance between five partners, La Rochelle Université (France), the Agricultural University of Athens (Greece), the Technical University of Civil Engineering Bucharest (Romania), Klaipeda University (Lithuania), the Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (Spain) and the University of Zadar (Croatia), and three associated partners, Frederick University (Cyprus), Waterford Institute of Technology (Ireland) and the University of Rostock (Germany). For more information visit: www.eu-conexus.eu