Ολοκλήρωση Έργου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Μυαλού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Frederick

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Μυαλού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Development of an Entrepreneurial MindSet in Higher Education  - EmindS), με συντονιστή το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick.

Στόχος του Έργου ήταν η ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας και του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης των φοιτητών και φοιτητριών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ) αλλά και των σπουδαστών και σπουδαστριών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Βάση του έργου αποτέλεσε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς - EntreComp το οποίο αναφέρεται στην ικανότητα του επιχειρείν και τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας των πολιτών και των οργανισμών της Ευρώπης αλλά και τη γεφύρωση του κενού μεταξύ της εκπαίδευσης και της θεωρητικής κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς - EntreComp η επιχειρηματικότητα αναφέρεται ως μία από τις οκτώ δεξιότητες-κλειδιά και θεωρείται μια δεξιότητα που κάθε Ευρωπαία/ος πρέπει να κατέχει για να μπορεί να ζει και να επιβιώνει στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του τριετούς Έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Μυαλού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (EmindS) πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μία στην Κύπρο και μία στη Σλοβενία. Οι εκπαιδευόμενες/οι είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την επιχειρηματικότητα, όπως: πώς να εντοπίζουν ιδέες και ευκαιρίες και να τις αξιοποιούν στο έπακρο, πώς να διαχειρίζονται πόρους (ανθρώπινους, χρηματοοικονομικούς κ.ά.) και πώς να υλοποιούν στόχους - από την ανάληψη πρωτοβουλίας μέχρι τη συνεργασία. Το Έργο ανέπτυξε επίσης σημαντικά εργαλεία αξιολόγησης της επιχειρηματικής νοοτροπίας και τρόπου σκέψης, καθώς και περιπτώσεις μελέτης επιχειρηματικών προκλήσεων.

«Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία του EmindSήταν η ενίσχυση του πνεύματος πρωτοβουλίας καθώς και η πλήρης ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητριών και φοιτητών μας. Μια από αυτές τις δεξιότητες είναι και η ικανότητα του επιχειρείν, η οποία σύμφωνα με τις έρευνες ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες σε πράξεις, παράγοντας προστιθέμενη αξία στο κοινωνικό σύνολο», αναφέρει η Δρ Πετρούλα Μαυρίκιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick, επικεφαλής της ομάδας του Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του Έργου EmindS. Στο έργο συμμετείχαν επίσης η Δρ Νάσια Τζωρτζή, Λέκτορας Μάρκετινγκ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, και το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (MDL) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου.

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Εθνικό Φορέα της Κύπρου και το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ), και είχε διάρκεια τρία χρόνια (2017-2020). Σε αυτό συνεργάστηκαν επτά εταίροι από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ για την ολοκλήρωσή του εργάστηκαν περισσότεροι από 50 ακαδημαϊκοί, εκπαιδεύτριες/ες, φοιτήτριες και φοιτητές. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Frederick, που ήταν και ο συντονιστής του έργου, στην κοινοπραξία συμμετείχαν οι ακόλουθοι έξι εταίροι: FH Joanneum University of Applied Science (Αυστρία), Εκπαιδευτικός Οργανισμός Δήμητρα (Ελλάδα), Industry Disruptors Game Changers (Ελλάδα), Mediterranean Management Center (Κύπρος), University of Nova Gorica (Σλοβενία) και Metropolia University of Applied Sciences (Φινλανδία).

Όλα τα εργαλεία και τα αποτελέσματα του Έργου βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://e-minds.eu/. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα του έργου στο Facebook https://www.facebook.com/EMINDSEU/.

Στιγμιότυπο από εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Frederick τον Οκτώβριο 2019 στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Μυαλού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».