ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020/21

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες διδακτορικού επιπέδου για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, θα είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 μόνο στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy.

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.  Αιτήσεις που θα παραδίδονται / αποστέλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς στη διεύθυνση Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξασφαλίσουν την Αίτηση 3/2020- 21/ΑΙΤΗΣΗ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ που αφορά στη διεκδίκηση υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές μόνο από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία:

(α) Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα http://www.cyscholarships.gov.cy.

 (β) Πηγαίνετε στην «Τελευταία Ενημέρωση» και επιλέξετε: «3/2020-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ» για να εκτυπώσετε τη σχετική Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων στην οποία θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις προκηρυσσόμενες υποτροφίες, και

«3/2020-21/ΑΙΤΗΣΗ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ» για να εκτυπώσετε την Αίτηση, που θα πρέπει να συμπληρώσετε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο τηλέφωνο 22456433.  

To Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να ενημερώσει τους πολίτες, ότι ήδη προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε, από το ακαδημαϊκό έτος 2021/22, οι αιτήσεις να μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.