ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

*English text follows below

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/ές, 

 Οι Αρχές του Πανεπιστημίου κατόπιν σύστασης του αρμόδιου Φορέα ΔΙΠΑΕ αποφάσισαν όπως οι τελικές εξετάσεις των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, όπως προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, εκτός αν οι αποφάσεις των αρμοδίων φορέων ορίσουν διαφορετικά.

 Ως εκ τούτου, οι τελικές εξετάσεις- Β' εξεταστική του Σεπτεμβρίου ' 21 θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου στην Κύπρο σε Λευκωσία και Λεμεσό και σε συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά κέντρα της Ελλάδας στις ακόλουθες πόλεις/νομούς: 

Ελλάδα:

  • Αθήνα
  • Θεσσαλονίκη
  • Κρήτη – Ηράκλειο

 Το τελικό πρόγραμμα εξετάσεων θα το βρείτε εδώ.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

 Σημειώνεται ότι στα εξεταστικά κέντρα θα τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας όπως αυτά ορίζονται στα ισχύοντα πρωτόκολλα του Πανεπιστημίου.

 Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Β' Εξεταστικής πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) και θα είναι δυνατές μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2021. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν είναι δυνατές μετά από αυτή την ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν σε κατοπινό στάδιο.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε το εξεταστικό σας κέντρο για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Μάθησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με θέμα: «Δήλωση κέντρου». Απαραίτητη η δήλωση του αριθμού εγγραφής και του ονοματεπώνυμού σας (αριθμός εγγραφής – ονοματεπώνυμο – εξεταστικό κέντρο).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα δεδομένα σε σχέση με την πανδημία διαφοροποιηθούν, το Πανεπιστήμιο μπορεί να διαφοροποιήσει την απόφασή του για διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσία και να υιοθετήσει χρήση ψηφιακών μεθόδων. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή/και διευκρίνηση.

 

ANNOUNCEMENT FOR THE FINAL EXAMINATIONS OF DISTANCE LEARNING PROGRAMS – 2nd EXAMINATION

Dear students,

The University Authorities upon the recommendation of the competent Institution DIPAE have decided that the final examinations of the distance learning programs are carried out in physical presence, as provided by the applicable regulatory framework, unless otherwise decided by the competent bodies.

Therefore, the final exams of the 2nd Examination Period for the Academic Year 2020-2021 will take place in physical presence at the University’s campus in Nicosia and Limassol, in collaborative centres in Greece at the following cities: 

Greece:

  • Athens
  • Thessaloniki
  • Crete- Herakleion

Please find the timetable here

It is noted that all safety and health measures will be strictly complied as defined by the University.

Students can register online for Second Examination courses, through the extranet platform (http://extranet.frederick.ac.cy/).  The deadline for registering for the 2nd Examination is July 31, 2021. Changes after this date are not possible.

More information regarding the 2nd Examination procedure will follow the soonest.

Please proceed on selecting your examination centre for the September examinations by emailing the DLU at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with the topic: “Exam centre declaration” Do not forget to state your registration number, name and surname (registration number – name & surname – exam centre). 

It is noted that if conditions regarding the pandemic change, the University may differentiate its decision to conduct the examinations with students’ physical presence and may shift to online examinations.

We remain at your disposal for any information or/and clarification.