Υψηλές επιδόσεις στο παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης Πανεπιστημίων U-Multirank

Σε συνέχεια των προηγούμενων επιτυχιών του στο παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank, το Πανεπιστήμιο Frederick σημείωσε ακόμα ψηλότερες επιδόσεις στη φετινή κατάταξη, συγκρινόμενο με κυπριακά, ελληνικά και άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης του 2021.  

Συγκεκριμένα, στη γενική κατάταξη, στην οποία τα Πανεπιστήμια αξιολογούνται με βάση όλα τα κριτήρια, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στο νούμερο 294 ανάμεσα σε 1101 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αντίστοιχα στο νούμερο 425 διεθνώς, ανάμεσα στα συνολικά 1948 Πανεπιστήμια που αξιολογήθηκαν. Παράλληλα, κατάφερε να αποσπάσει βαθμολογία Α (την ψηλότερη βαθμολογία) σε 10 κατηγορίες, στους τομείς της Διεθνοποίησης, της Περιφερειακής Εμπλοκής, της Έρευνας, και της Μεταφοράς Γνώσης. Απόδειξη της ψηλής ποιότητας του έργου του Πανεπιστημίου είναι και οι συνεχιζόμενες ψηλές επιδόσεις του στην Έρευνα και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τις ετεροαναφορές (citations) των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Το Πανεπιστήμιο Frederick σημειώνει όλο και ψηλότερες επιδόσεις κάθε χρόνο στο καταξιωμένο σύστημα αξιολόγησης, που στηρίζεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιτρέπει στον χρήστη να συγκρίνει Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο με βάση διάφορα κριτήρια που θεωρούνται σημαντικά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

«Η ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου Frederick και οι συνεχιζόμενες διακρίσεις του, τόσο στο παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης U-Multirank όσο και σε άλλες διεθνείς κατατάξεις Πανεπιστημίων, μάς τιμούν ιδιαίτερα και μάς κάνουν περήφανους. Στα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνεται η σκληρή δουλειά που γίνεται με σοβαρότητα και μεθοδικότητα στο Πανεπιστήμιό μας διαχρονικά, με προσήλωση και ευθύνη, τοποθετώντας πάντα στο επίκεντρο της κάθε δράσης μας την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα και πάντοτε προς όφελος των φοιτητών μας και του κοινωνικού συνόλου. Θα ήθελα να συγχαρώ όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου μας για το έργο που επιτελεί ώστε να έχουμε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε το έργο αυτό με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην επιστημονική κοινότητα, την πολιτεία και την κοινωνία» ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθ. Γιώργος Δημοσθένους.

Το U-Multirank είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων παγκοσμίως. Η φετινή αξιολόγηση περιλαμβάνει σχεδόν 2,000 Πανεπιστήμια από 96 χώρες.

Frederick University achieves even higher performance in the global ranking system U-Multirank

Following last year’s strong performance in the global U-Multirank university ranking system, Frederick University achieved even higher results in this year edition, compared to Cypriot, Greek and other European universities.

More specifically, in the general ranking, in which Universities’ performance is measured across all criteria, Frederick University ranked No.294 among 1101 European universities and No.425 internationally, among the 1948 Universities that were evaluated. At the same time, it showed top performance across various performance indicators, with ‘A’ score (the highest score) in 10 categories, in the fields of International Orientation, Regional Engagement, Research, and Knowledge Transfer. Its ranking in the field of research, and more specifically in relation to the citations of research publications, verifies the high quality of the University's research work.

Frederick University achieves higher performance every year in the global ranking system U-Multirank, which is supported and funded by the European Commission, and allows users to compare Universities around the world across various performance indicators, on the aspects that most interest them.

"We are proud that Frederick University has been once again recognised for providing quality education and producing new knowledge through research and teaching, both in the global university evaluation and ranking system U-Multirank as well as in other international University rankings. This year's results reflect the high-level work done in our University, with dedication and responsibility, always focusing on excellence in teaching and research and always for the benefit of our students and society at large. I would like to congratulate all the academic and administrative staff of our University for their hard work. We are committed to continue providing quality education with a strong sense of responsibility towards the scientific community and society." mentioned Professor George Demosthenous, Rector of Frederick University

U-Multirank is one of the most important university evaluation and ranking systems in the world. This year's evaluation includes almost 2,000 Universities from 96 countries.