ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ MΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Το πρόγραμμα Ψυχολογίας, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Frederick, διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα «Ψυχολογία και ΜΜΕ» και με τίτλο: «Ψυχολογικές επιδράσεις της διάχυσης της μαζικής επικοινωνίας στην καθημερινότητα», στο Οίκημα του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού στη Λεμεσό, στις 28-29 Απριλίου.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η εξερεύνηση του ρόλου της ψυχολογίας σε μια ποικιλία μέσων επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία. Γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή, ως εισηγητές/τριες ή ως ακροατές/τριες συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περίληψης/abstract της ανακοίνωσης  ορίζεται η  26/03/2018.
  • Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του πλήρους κειμένου της ανακοίνωσης (έτοιμου για δημοσίευση) ορίζεται η 15/04/2018.
  • Καταληκτική ημερομηνία για απλή συμμετοχή στο Συνέδριο η 20/04/2018.

Δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες