ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR»

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο FREDERICK ανακοινώνει τη διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα «GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR».

Σκοπός είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε ζητήματα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation) που θα τεθεί σε άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε στις 25 Μαΐου 2018.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τους λόγους θέσπισης του Κανονισμού.
 • Να αντιληφθούν τη σημασία και τον αντίκτυπο της νέας νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Να γνωρίζουν και να αφομοιώσουν τις βασικές αλλαγές και καινοτομίες του Κανονισμού.
 • Να διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες αρχές νόμιμης επεξεργασίας.
 • Να κατανοήσουν τις καινούριες υποχρεώσεις και τους ρόλους που ανατίθενται σε φορείς επεξεργασίας δεδομένων.
 • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις νόμιμα τη θέσπιση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.
 • Να εφαρμόζουν τη νέα νομοθεσία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές τους δραστηριότητες και συναλλαγές.
 • Να εφαρμόζουν νόμιμα συγκεκριμένες πολιτικές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στον εργασιακό χώρο.
 • Να οργανώνουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους τόσο ως προς το εσωτερικό (σχέσεις με υπαλλήλους) όσο και ως προς την εξωτερική της εικόνα (σχέσεις με τρίτους-εμφάνιση στο διαδίκτυο), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες και θα διεξαχθεί σε δύο πόλεις όπως φαίνεται πιο κάτω:

 • 17 Μαΐου 2018, 09:00 – 17:00, Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία
 • 18 Μαΐου 2018, 09:00 – 17:00, Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό

Ο εκπαιδευτής του σεμιναρίου θα είναι ο Δρ Κωνσταντίνος Κουρούπης, Λέκτορας του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick του οποίου τα επιστημονικά ενδιαφέροντα άπτονται του ευρωπαϊκού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έμφαση στο δίκαιο πληροφορικής και των προσωπικών δεδομένων.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 14 Μαΐου 2018.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22394489

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο