Δεύτερο Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick, μετά την εξαιρετική επιτυχία και την ενθουσιώδη υποδοχή του προγράμματος που εφαρμόστηκε τον Ιανουάριο 2018, ανακοινώνει την πραγματοποίηση του δεύτερου, επιχορηγημένου από την ΑνΑΔ, προγράμματος κατάρτισης με θέμα τη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πλήρους εκπαίδευσης και η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του διαμεσολαβητή, όπως προβλέπονται από την Κυπριακή και διεθνή νομοθεσία και πρακτική.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εφόσον είναι εγγεγραμένοι στο μητρώο Δικηγόρων ή μέλη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφονται στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δύνανται εφεξής να διενεργούν διαμεσολαβήσεις.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί, για πρώτη φορά, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λεμεσό.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής του προγράμματος: 6-12 Σεπτεμβρίου 2018 (εκτός Κυριακής 9/09/2018)

- 6,7,10,11/09/2018 – 08:30–16:45 &

- 8,12/09/2018 - 09:00–16:15

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού και Εξεταστικού Κέντρου ή επικοινωνήστε στο 22394489.

Ενημερωτικό έντυπο