Εργαστήρι για Δημοσιογράφους και Λειτουργούς Επικοινωνίας από το Πανεπιστήμιο Frederick

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Frederick διοργανώνει την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου Εργαστήρι με θέμα «Αποκρυπτογραφώντας τη γλώσσα των Βρυξελλών: Ένα εργαστήρι για τις προκλήσεις της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Δημοσιογράφο». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία, από τις 14:30 μέχρι τις 18:00 και απευθύνεται σε δημοσιογράφους, φοιτητές και απόφοιτους δημοσιογραφίας και Λειτουργούς Επικοινωνίας

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα παρουσιαστούν από του ακαδημαϊκούς του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Frederick οι στόχοι, τα αποτελέσματα και η προοπτική της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο με παρουσίαση και ανάλυση έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από Σχέδια Πολιτικής Συνοχής.

Επιπρόσθετα, οι δημοσιογράφοι και οι λειτουργοί επικοινωνίας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εργαλεία χρήσιμα στη διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων που περιλαμβάνει η πολιτική συνοχής. H Δημοσιογραφία Δεδομένων (Data Journalism) οργανώνει, συμπληρώνει, τεκμηριώνει το δημοσιογραφικό κείμενο, τη δημοσιογραφική αφήγηση με δεδομένα, είτε ως αριθμητικά στοιχεία, είτε ως οπτικοποιημένα γραφήματα, ως χάρτες και πίνακες. Η ψηφιακή εποχή διευκολύνει την δημοσιοποίηση και την χρήση στατιστικών στοιχείων και ο δημοσιογράφος καλείται να βρει την ιστορία μέσα σε αυτά, να την επαληθεύσει και να την αφηγηθεί με γραφήματα, πίνακες και χάρτες.

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος In4COHESION, στο οποίο το Πανεπιστήμιο Frederick είναι εταίρος.

Δωρεάν Συμμετοχή- Απονομή Διπλωμάτων Παρακολούθησης

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν εγγραφή εδώ: https://bit.ly/2DzwtbI

Πρόγραμμα Εργαστηρίου