Εργαστήρι Μάρκετινγκ για ΜΚΟ στα πλαίσια της εβδομάδας εθελοντισμού

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι: Δημιουργία Επικοινωνιακών Σχεδίων Μάρκετινγκ για ΜΚΟ

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει ενεργά στην εβδομάδα εθελοντισμού και προσφέρει δωρεάν εργαστήρι Επικοινωνιακού Μάρκετινγκ σε ΜΚΟ που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην οργάνωση και δημιουργία επικοινωνιακών και προωθητικών σχεδίων Μάρκετινγκ.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες/ουσες να έρθουν σε επαφή με τις κύριες αρχές του επικοινωνιακού μάρκετινγκ αλλά και να εφαρμόσουν πρακτικά βασικά εργαλεία για τη δημιουργία στρατηγικών σχεδίων προωθητικού μάρκετινγκ. Στη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να:

  • Οργανώσουν ένα απλό σχέδιο προωθητικού μάρκετινγκ.
  • Αναγνωρίσουν τη σημασία της σωστής επιλογής ακροατηρίων-στόχων για οποιοδήποτε επικοινωνιακή προσπάθεια (τμηματοποίηση και στόχευση).
  • Κατανοήσουν τη σημασία της σωστής επιλογής τοποθέτησης στο μυαλό των επιλεγμένων ακροατηρίων μέσα από τη διαδικασία επιλογής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
  • Αναγνωρίσουν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να προσέξουν στο σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών σε σχέση με τα επιλεγμένα ακροατήρια-στόχους.
  • Να κατανοήσουν τη σημασία της έρευνας αγοράς και να μάθουν να σχεδιάζουν απλά ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής από κάθε ΜΚΟ είναι 2 άτομα.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε το πιο κάτω ηλεκτρονικό έντυπο:

https://goo.gl/forms/1UV6VVu6E9TJ4V3y1

Ημερομηνία διεξαγωγής εργαστηρίου:

7 Δεκεμβρίου 2018

Ώρα διεξαγωγής

4:00 μ.μ. - 7:30 μ.μ.

Χώρος διεξαγωγής δραστηριότητας: 

Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία

*Δωρεάν συμμετοχή