Εκδήλωση με θέμα: «Μεγάλες Αστικές Αναπτύξεις στην Κύπρο και το Ισραήλ: Πολεοδομία, Προκλήσεις και Πραγματικότητες»

Το Πανεπιστήμιο Frederick, σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ και το Πανεπιστήμιο Technion του Ισραήλ διοργανώνουν συμπόσιο με θέμα: Μεγάλες Αστικές Αναπτύξεις στην Κύπρο και το Ισραήλ: Πολεοδομία, Προκλήσεις και Πραγματικότητες (Large Urban Developments in Cyprus and Israel: Planning Context, Challenges and Realities).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 στις 16:00 στο κτίριο του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΤΕΚ (Θησέως 8) στη Λευκωσία.

Το συνέδριο σκοπεύει να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις πραγματικότητες των μεγάλων αστικών αναπτύξεων, ρίχνοντας φως στα παραδείγματα της Κύπρου και του Ισραήλ. Συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, πρώην στελέχη κρατικών φορέων, εκπρόσωποι του τεχνικού κόσμου και επιχειρηματίες ανάπτυξης γης.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η αστική ανάπτυξη άλλαξε τη μορφή και την κλίμακά της. Η φιλοσοφία των μεγάλων αστικών αναπτύξεων (LUDs) δίνει προτεραιότητα στη γρήγορη υλοποίηση έργων, αντικαθιστώντας τον μακροπρόθεσμο πολεοδομικό σχεδιασμό ως την κύρια προτεραιότητα για τη σύγχρονη αστική ανάπτυξη. Παρόλο που οι αστικές πραγματικότητες που συνεπάγονται αυτό το μοντέλο αστικής ανάπτυξης δεν έχουν πλήρως αποκρυπτογραφηθεί, η μεγάλη κλίμακα και η γενικευμένη πραγματοποίηση τέτοιων έργων γίνεται σχεδόν παντού. Οι μεγάλες αστικές αναπτύξεις αλλάζουν τη μορφή των πόλεων, τις λειτουργίες τους και τις πιθανές χρήσεις τους από τους χρήστες.

Πρόσκληση/ Πρόγραμμα