Συνέδριο με θέμα «Εδραιώνοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης: Η προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»

Το Πανεπιστήμιο Frederick διοργανώνει συνέδριο με θέμα: Εδραιώνοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης: Η προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,το οποίο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «Training for a European Area of Justice». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου 2019, στοΠανεπιστήμιο Frederick (Νέο Κτίριο, 1ος Όροφος- Αίθουσα τελετών «Τάσσος Παπαδόπουλος»).

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθηση στους συμμετέχοντες.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15 Μαΐου 2019 στο +357 22 394 462 ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Training for a European Area of Justice» του προγράμματος JUSTICE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχει ως συνεργάτης το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick και συντονιστής είναι το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του προγράμματος είναι η συμβολή στην εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης μέσω της αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω της ποινικοποίησής τους και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο στόχος του έργου επιτυγχάνεται μέσω της επιμόρφωσης νομικών επαγγελματιών, ιδιαίτερα δικηγόρων και διαμεσολαβητών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να επικαλούνται την αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Πρόγραμμα Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το πρόγραμμα Justice σκοπεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, βασισμένου στην αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη και επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

(α) ζητήματα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις,

(β) δικαστική κατάρτιση με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής νομικής και δικαστικής κουλτούρας,

(γ) αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των διαδικαστικών δικαιωμάτων κατά τις ποινικές διαδικασίες και

(δ) πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά.

 

Πρόσκληση

Πρόγραμμα