Ημερίδα με θέμα «Ψυχική ανθεκτικότητα στη σύγχρονη κοινωνία»

Το Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Ψυχική ανθεκτικότητα στη σύγχρονη κοινωνία», το Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019, 9:00 π.μ., στο Πανεπιστήμιο Frederick, Λεμεσός (Μάριου Αγαθαγγέλου 18, 3080, Λεμεσός), στην Αίθουσα 204.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από εργασίες τεταρτοετών φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος Ψυχική Ανθεκτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: 99126463 (Φοίβος Φυλακτού).

Τι είναι η Ψυχική ανθεκτικότητα;

Η ανθεκτικότητα μπορεί να είναι μια από τις πιο εφευρετικές και ενοποιητικές έννοιες που

εμφανίστηκαν στη σκέψη του 21ου αιώνα στις κοινωνικές επιστήμες. Παρόλο που υπάρχουν

παραλλαγές των ορισμών και των χαρακτηρισμών φαίνεται ότι υπάρχουν δύο κυρίαρχα θέματα που είναι κεντρικά στο νόημα αυτής της έννοιας. Πρώτον, ως απάντηση σε αγχωτικά γεγονότα, η ανθεκτικότητα επικεντρώνεται στην ικανότητα ανάκαμψης από το άγχος, μια ικανότητα επαναφοράς της ισορροπίας σε μια αρχική κατάσταση της υγείας. Μια δεύτερη και εξίσου κεντρική διάσταση, η αειφορία, συνεπάγεται τη συνέχιση της τροχιάς ανάκαμψης, ακόμη και την ανάπτυξη και την ενίσχυση της λειτουργίας ως αποτέλεσμα υγιεινών αντιδράσεων στην αγχωτική εμπειρία.

Πρόσκληση/Πρόγραμμα