Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων στην 91η Σύνοδο των Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα από τις 14 έως 15 Ιουνίου 2019 η 91η Σύνοδος Πρυτάνεων & Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην οποία παρευρέθηκε και χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής Συνόδου, Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου Καθηγητή Βασίλειου Χρυσικόπουλου.
Στον χαιρετισμό του ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις και στις υφιστάμενες συνεργασίες των πανεπιστημίων Κύπρου και Ελλάδας, που αφορούν κατά κύριο λόγο συνεργασίες σε κοινά διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, σε κοινά ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα κινητικότητας ακαδημαϊκών και φοιτητών. Ακολούθως, αναφερόμενος στην εισήγησή του για την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των Συνόδων των Πρυτάνεων της Κύπρου και της Ελλάδας, τόνισε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την ουσιαστική συνεργασία των Συνόδων της Κύπρου και της Ελλάδας. «Το θέμα είναι πρωτίστως ακαδημαϊκό και παράλληλα όμως εθνικό και πολιτικό με τη δική του σημασία και σημειολογία. Το μνημόνιο μπορεί να αποτελέσει το γενικό πλαίσιο που θα βοηθήσει στην περαιτέρω συνεργασία των πανεπιστημίων Κύπρου και Ελλάδας σε θέματα διδασκαλίας και έρευνας.», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Καθηγητής Δημοσθένους, κλείνοντας τον χαιρετισμό του.
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων ενέκρινε την εισήγηση του Καθηγητή Δημοσθένους και έλαβε απόφαση για την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας.
Την 91η Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, χαιρέτησε και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Βουλής, κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην κοινή επιθυμία για στενή συνεργασία στον τομέα της Παιδείας, η οποία βασίζεται σε σχετικά μνημόνια μεταξύ των Κοινοβουλίων των δύο χωρών, ενώ στη συνέχεια ανέλυσε τις προσπάθειες της Κύπρου στο πλαίσιο της λειτουργίας τόσο των κρατικών όσο και των ιδιωτικών Πανεπιστημίων για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, έτσι ώστε ο τομέας της εκπαίδευσης να μετατραπεί σε έναν σημαντικό τομέα της οικονομίας και της ανάπτυξης του τόπου.
Την 91η Σύνοδο απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, θέματα χρηματοδότησης και δανειοδότησης των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θέματα οργάνωσης των διοικητικών και οικονομικών δομών των νέων ΑΕΙ, καθώς επίσης και θέματα ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και φοιτητικής μέριμνας.
Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων Καθηγητής Δημοσθένους συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας κ. Γαβρόγλου, τον οποίο ευχαρίστησε για τη στήριξή του προς τα κυπριακά πανεπιστήμια και τη συνεργασία στα θέματα της ανώτερης εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του.
Η 91η Σύνοδος ήταν η πρώτη στην οποία συμμετείχαν και τα 24 πλέον Πανεπιστήμια της Ελλάδας , μετά την κατάργηση των ΤΕΙ.

 

 2.jpgSINODOS-PRITANEON-CORFU-2019.jpgSinodos-Pritaneon-Corfu-2019IMG_0566.jpgSinodos-Pritaneon-Corfu-2019IMG_0609.jpgSinodos-Pritaneon-Corfu-2019IMG_0638.jpg