Βιωματικά Εργαστήρια Ανάπτυξης Ενσυνειδητότητας - Mindfulness - Τι παίζει στο μυαλό σου;

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας και το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ, προσφέρουν μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων με σκοπό την ανάπτυξη τεχνικών ενσυνειδητότητας (Mindfulness). Τα εργαστήρια, παρέχονται δωρεάν από εξειδικευμένη επαγγελματία και λειτουργούν σε πιλοτική βάση ΜΟΝΟ στη Λευκωσία.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια:

 • Ενισχύει την ικανότητα του να ζούμε στο σήμερα και στην παρούσα στιγμή.
 • Βοηθά στη διαχείριση του άγχους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
 • Μειώνει το άγχος και ενισχύει την αποτελεσματική διαχείρισή του στην καθημερινότητα.
 • Διευκολύνει τη μνήμη, τη συγκράτηση πληροφοριών, τη μάθηση και τη συγκέντρωση.
 • Αναπτύσσει τη δέσμευση προς τη φοιτητική ζωή, συμπεριλαμβανομένης και της ακαδημαϊκής επίδοσης.
 • Αναπτύσσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την εικόνα εαυτού.
 • Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου.
 • Βοηθά στη λήψη πιο συνειδητοποιημένων αποφάσεων.
 • Αναπτύσσει την ψυχική ανθεκτικότητα και τη συναισθηματική νοημοσύνη.
 • Αναπτύσσει την ικανότητα διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων.
 • Προωθά τη θετική στάση στον τρόπο σκέψης και βιώματος των εμπειριών (κυρίως αυτές που προκαλούν στρες).
 • Ενδυναμώνει τη σωματική και την ψυχική υγεία.

Πρόγραμμα εργαστηρίων:
Η δομή των εργαστηρίων αποτελείται από 4 υποχρεωτικές συναντήσεις.
1η συνάντηση - Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, ώρα: 15:30-17:00, αίθουσα 73 κεντρικό κτίριο.
2η συνάντηση - Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, ώρα: 15:30-17:00, αίθουσα 73 κεντρικό κτίριο.
3η συνάντηση - Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, ώρα: 15:30-17:00, αίθουσα 73 κεντρικό κτίριο.
4η συνάντηση - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, ώρα: 15:30-17:00, αίθουσα 73 κεντρικό κτίριο.

Για πληροφορίες ή/και δήλωση συμμετοχής:

Σάντη Αντωνίου, Συμβουλευτικό Κέντρο,

τηλ: 22394394, εσωτ.43136, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Δημοκρίτου 25, 1ος όροφος-Γραφείο 1, Λευκωσία

Τα εργαστήρια συντονίζει η συνεργάτιδα της «Μικρής Άρκτου» Κριστίνα Παντελή, Ψυχολόγος.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος: Τρίτη 12 Νοεμβρίου.