Παρουσίαση από τον Επικεφαλής Επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας με θέμα Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Τάσσος Παπαδόπουλος», παρουσίαση από τον Επικεφαλής Επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Κόκκινο, με θέμα Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο.

Η Κύπρος υιοθέτησε πρόσφατα ένα εθνικό στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας που επιδιώκει να επιτύχει φιλόδοξους στόχους σε ένα πενταετές πρόγραμμα. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας θα επισημάνει βασικές πτυχές αυτού του Πλαισίου που θα εξηγούν πώς η ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία, οι δεξιότητες και η κουλτούρα ευθυγραμμίζονται με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνουν το δυναμικό έρευνας και καινοτομίας του εθνικού οικοσυστήματος.

Σύντομο βιογραφικό ομιλητή:

Kyriacos Kokkinos is the Chief Scientist for Research & Innovation of the Republic of Cyprus, Member of the National Board for Research and Innovation (NBRI) and the Chairman of the Board of Research and Innovation Foundation. He has served at PWC Cyprus as Executive Director and at IBM as Executive Director & Partner, IBM Europe, with 30 years of experience in the Technology Consulting and Services Sector. He is a recipient of numerous awards and recognitions for his leadership and professional excellence and he served at Board of Directors level of many organizations (as Chairman or Member of the Board).