Νέα προγράμματα κατάρτισης από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνουν την έναρξη τριών νέων προγραμμάτων κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενων από την ΑνΑΔ.

«Ψηφιακή Φωτογραφία: Ανάπτυξη και Βελτίωση των Βασικών Τεχνικών Δεξιοτήτων».

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση των χρονίων τραυμάτων και ελκών»

«Δεξιότητες Άριστης Εξυπηρέτησης για Διευθυντικά Στελέχη»