Παρουσίαση ερευνητικού έργου για την περιβαλλοντική προστασία λιμενικών περιοχών

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στη Λεμεσό η επίσημη παρουσίαση του ερευνητικού έργου ECOPORTIL, στο οποίο συμμετέχει ως βασικό εταίρος τοFrederick Research Center.

Το έργο ECOPORTIL έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας σε λιμένες και παράκτιες περιοχές μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που αφορούν στη Νομοθεσία, στο πλαίσιο της Αειφόρου Γαλάζιας Ανάπτυξης της στρατηγικής Ευρώπης 2020. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει να βελτιώσει την περιβαλλοντική ποιότητα των λιμανιών και των παράκτιων περιοχών ενισχύοντας τη βιωσιμότητά τους, μέσα από τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων για την επιμόρφωση και κατάρτιση των εμπλεκόμενων φορέων, ως μέσο πρόληψης της μόλυνσης και προστασίας των φυσικών θαλάσσιων πόρων.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού αξίας 850.567,41€ και χρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Regional Development Fund - ERDF) και τα Εθνικά Ταμεία των συμμετεχόντων χωρών.

Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ενώ οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι φορείς, εκτός από το Frederick Research Center, είναι: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Βουλγαρική Εταιρεία Λιμενικών Υποδομών, το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας Βουλγαρίας και το Ινστιτούτο Μεταφορών Αλβανίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ecoportil.eu

Πρόσκληση / Πρόγραμμα