Διαδικτυακή Ημέρα Ενημέρωσης και Γνωριμίας με τη Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick διοργανώνει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ., Διαδικτυακή Ημέρα Ενημέρωσης και Γνωριμίας με τη Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και τις προοπτικές καριέρας των πιο κάτω κλάδων:

  • Νομική
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
  • Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες
  • Ναυτιλιακές Σπουδές

Το webinar θα αρχίσει με σύντομη γενική παρουσίαση για το Πανεπιστήμιο Frederick και τα επιτεύγματα της Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων από Σύμβουλο του Γραφείου Εισδοχής. Θα ακολουθήσουν ταυτόχρονες ξεχωριστές παρουσιάσεις για κάθε κλάδο σπουδών από ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέξει ποια από αυτές τις παρουσιάσεις θα παρακολουθήσει. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν κατά τη διάρκεια του webinar.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν την εγγραφή τους στον σύνδεσμο: https://frederick.zoom.us/webinar/register/6015990343221/WN_wravZTRXQFyiD_NDjMHQtA

Η Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick είναι αφοσιωμένη στην ακαδημαϊκή αριστεία, επενδύοντας πρώτιστα στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Μέσω συνεχούς αναβάθμισης, το όραμά της είναι να δημιουργεί τα μελλοντικά στελέχη, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, την Ευρώπη και παγκόσμια.

Σημείωση: Όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, τον επίσημο φορέα αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.