Προσφέρουμε ένα βιβλίο για τη Βιβλιοθήκη του Συμβουλευτικού Κέντρου

Από τη Δευτέρα 28 Μαρτίου και μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου, όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στον εμπλουτισμό της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Συμβουλευτικού Κέντρου.
Κατά τις συνεδρίες του Συμβουλευτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου με φοιτητές και φοιτήτριες, συχνά προτείνεται βιβλιογραφία σχετική με τις ανάγκες και τους στόχους τους.

Προσδοκώμενοι στόχοι λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης:
•    Ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας ως θεραπευτικού μέσου
•    «Συνταγογράφηση» βιβλίων ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών/τριών
•    Ανάπτυξη θετικών προτύπων και θετικών συμπεριφορών
•    Προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ευεξίας των φοιτητών/τριών

Τι βιβλία μπορούμε να δωρίσουμε:
Γίνονται δεκτά μόνο βιβλία αυτοβοήθειας & αυτοβελτίωσης, βιβλία που μας έχουν εμπνεύσει και πιστεύουμε ότι μπορούν να εμπνεύσουν και άλλους!

Πληροφορίες:
Τα σημεία συλλογής θα βρίσκονται από τις 21 μέχρι τις 26 Μαρτίου στις εισόδους των κεντρικών κτηρίων του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και Λεμεσό.  

Donate a book, be a soul feeder
On Monday 28st March and until 31th March, all members of our university community will have the opportunity to enrich our Counselling Centre's Lending Library, by donating a self-help / self-improvement book.
Quite often, during counselling sessions with our students, we encourage the reading of such books in order to help with their unique needs.

Aims of our Lending Library:
•    Promoting reading as a therapeutic tool
•    “Prescribing” books tailored to our students' needs
•    Developing positive role models and positive behaviour
•    Promoting mental health and wellbeing

What kinds of books to donate?
We only accept self-help and self-impovement books that have inspired you and can inspire others!

Info: Collection Points at the Main Building Entrance of both Nicosia and Limassol Campus.