Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Σχολή Ομόδους: «Σύλληψη και Ανάπτυξη μιας Δημιουργικής Ιδέας»

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick και η Σχολή Ομόδους διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το Βιωματικό Εργαστήριο «Η Ευρηματική - Δημιουργική Δραστηριότητα του Ανθρώπου. Σύλληψη και Ανάπτυξη μιας Δημιουργικής Ιδέας», το οποίο απευθυνόταν σε μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου  συμμετείχαν 54 μαθητές από 10 Λύκεια και Τεχνικές Σχολές της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν την αναγκαιότητα της παρουσίας τόσο της Τεχνολογίας, όσο και της Τέχνης, σε κάθε διαδικασία σύλληψης και ανάπτυξης μιας δημιουργικής ιδέας και κλήθηκαν να δημιουργήσουν ομάδες, να μελετήσουν και να σχεδιάσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, στόχους και περιορισμούς.

Μέσω υλοποιημένων παραδειγμάτων, οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Frederick Παναγιώτης Τουλιάτος, Νάσω Χρυσοχού και Μάριος Πελεκάνος, έφεραν τους μαθητές σε επαφή με τις αρχές και τους περιορισμούς που διέπουν τον υλικό κόσμο και κατ’ επέκταση τις ανθρώπινες κατασκευές και εφευρέσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές προετοιμάστηκαν για τη διαδικασία σύλληψης και ανάπτυξης της δικής τους πρωτότυπης ιδέας μέχρι τη δεύτερη ημέρα του εργαστηρίου.

Κάτω από τον συντονισμό της Διευθύντριας κ. Μυρτώς Πουαγκαρέ και της οργανωτικής επιτροπής της Σχολής Ομόδους και με την συνεργασία 17 Καθηγητών από τα 10 Λύκεια, η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Σχολής Ομόδους μετατράπηκε σε ένα μεγάλο εργαστήριο, όπου οι δέκα ομάδες των μαθητών υλοποίησαν τη δική τους ιδιόμορφη και πρωτότυπη ιδέα για το θέμα που τους δόθηκε.

Στο τέλος του εργαστηρίου βραβεύθηκαν οι τρεις καλύτερες από τις δέκα συνολικά προτάσεις των δέκα ομάδων. Στους μαθητές που βραβεύθηκαν με το πρώτο βραβείο παραχωρήθηκαν υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Frederick.

Την Κριτική Επιτροπή αποτέλεσαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Frederick Μάριος Πελεκάνος και ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Χάρης Πουαγκαρέ. Ο κ. Πελεκάνος επισήμανε τον παραγωγικό ενθουσιασμό, τον πολύ καλό βαθμό πρωτοτυπίας και το ψηλό επίπεδο αντίληψης του συνόλου των μαθητών που συμμετείχαν.