ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Frederick, πληροφορεί τους/τις φοιτητές/τριες ότι την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Ένωσης.

Οι φοιτητές / τριες θα μπορούν να ψηφίσουν από τις 9:00 μέχρι τις 18:00 στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, και από τις 9:00 – 14:00 στο κτήριο Αρχιτεκτονικής.