Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Fredrick σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη δημιουργία πανεπιστημίων χωρίς αποκλεισμούς

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick εξασφάλισε χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 για την υλοποίηση του προγράμματος  “Inclusive university - A set of tools dedicated to Higher Education Institutions for better respond to disabled students’ needs”.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα έχει διάρκεια 25 μήνες, στοχεύει στη δημιουργία Πανεπιστημίων χωρίς αποκλεισμούς, που να ανταποκρίνονται σε φοιτητές και φοιτήτριες με ειδικές ανάγκες, μέσα από την ανάπτυξη πολιτικών και την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τέσσερις εταίροι από τρεις χώρες, την Πολωνία (το Πανεπιστήμιο University College of Enterprise and Administration - WSPA, που έχει τον ρόλο του Συντονιστής του προγράμματος, και ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Fundacja Likejon), τη Σλοβενία (το International School for Social and Business Studies) και την Κύπρο (το Πανεπιστήμιο Frederick).

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Λούμπλιν της Πολωνίας στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2020.

Συντονίστρια του έργου εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick είναι η Δρ. Πετρούλα Μαυρικίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Frederick University participates in EU-funded project for the creation of inclusive universities

 

The Department of Business Administration of Frederick University secured funding from the European Erasmus+ KA2 Programme for the implementation of the project "Inclusive university - A set of tools dedicated to Higher Education Institutions for better respond to disabled students’ needs".

 

The Project, which will last 25 months, aims at the creation of inclusive universities that respond to the needs of disabled students through the development of policies and the provision of educational programs to the universities’ academic and administrative staff and students. The Project's consortium comprises of four partners from three countries: Poland (the University College of Enterprise and Administration - WSPA, which is the Coordinator of the project, and the NGO Fundacja Likejon), Slovenia (the International School for Social and Business Studies) and Cyprus (Frederick University).

 

The kick-off meeting of the project was successfully held in Lublin, Poland, on 21 and 22 February 2020.

 

The Coordinator on behalf of Frederick University is Dr. Petroula Mavrikiou, Associate Professor at the Department of Business Administration.