ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Με γνώμονα την προστασία της υγείας των φοιτητών και των γονέων τους, αλλά και των μελών του προσωπικού του, και σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της πολιτείας για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, το Πανεπιστήμιο Frederick σας ενημερώνει ότι για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2020 οι πληρωμές διδάκτρων και διευθετήσεις άλλων οικονομικών υποχρεώσεων φοιτητών θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω e-banking ή JCCSmart.  

Είναι πολύ σημαντικό στην κάθε πληρωμή να αναφέρεται το πλήρες όνομα του φοιτητή / φοιτήτριας και ο αριθμός εγγραφής του / της στο Πανεπιστήμιο.

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του Πανεπιστημίου στον οποίο θα γίνονται τα εμβάσματα είναι:

Τράπεζα Κύπρου - Αρ. Λογαριασμού: 019911005509 

IBAN:  CY83002001990000001100550900

SWIFT/BIC: BCYPCY2N

JCC SMART

https://www.jccsmart.com/e-bill/26685032 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με την πιο πάνω διευθέτηση, ή σε περίπτωση που χρειάζεστε πληροφορίες για το υπόλοιπο διδάκτρων / δικαιωμάτων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το λογιστήριο στον αριθμό +357 22394380.