Έντονο ενδιαφέρον για το πρώτο Blue Limassol Forum

Την Παρασκευή, 29 Μαΐου, ο Δήμος Λεμεσού και το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick διοργάνωσαν το πρώτο Συνέδριο με τίτλο «Γαλάζια Λεμεσός - Blue Limassol». Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και επικεντρώθηκε στο «αειφόρο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον». Το διαδραστικό συνέδριο έδωσε την ευκαιρία στους εκατοντάδες συμμετέχοντες να θέσουν αρκετές ερωτήσεις και προβληματισμούς στους ομιλητές και στα μέλη του πάνελ.

Το Συνέδριο «Blue Limassol» είναι μια ετήσια εκδήλωση, που καθιερώθηκε το 2020 από τον Δήμαρχο της Λεμεσού, κ. Νίκο Νικολαΐδη. Ο Δήμαρχος στον χαιρετισμό του τόνισε ότι το συνέδριο αυτό αποσκοπεί στο να αναδείξει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Λεμεσού ως εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο και ως μια σημαντική παράκτια πόλη και λιμάνι της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς και να ενισχυθεί η θαλάσσια και η περιβαλλοντική συνείδηση των κατοίκων.

Ο Δρ Χριστόφορος Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, δήλωσε ότι αποτελεί τιμή για το Πανεπιστήμιο να επιλεγεί από τον Δήμο ως ακαδημαϊκός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα τόνισε τη μακροχρόνια και πρωτοποριακή προσφορά ποιοτικής ναυτιλιακής εκπαίδευσης του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου.

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας, κ. Νατάσα Πηλείδου, τόνισε τη σημασία της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ για την εξισορρόπηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης με την Προστασία του Περιβάλλοντος. Προσέθεσε ότι η ορθή έρευνα και η καλή εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσουν τα θεμέλια ενός βιώσιμου περιβάλλοντος, σε αρμονία με την οικονομία μας και ως εκ τούτου να αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Τέλος, η κ. Πηλείδου σημείωσε την επιτυχία επανεκλογής της Κύπρου ως μέλους του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κατατάσσοντάς την στην 4η θέση μεταξύ των υποψηφίων χωρών. «Αυτός ο ρόλος παρέχει την ευκαιρία για ενεργό δέσμευση στην οικοδόμηση νέων, ουσιαστικών κανονισμών που θα ευθυγραμμίζονται με τις τοπικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς ανάγκες», προσέθεσε.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Κλέλια Βασιλείου μίλησε για τις προτεραιότητες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ και ανέφερε τη σημασία των προστατευόμενων ειδών. Τόνισε επίσης την ανάγκη οι άνθρωποι να πλησιάσουν, να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και να αγαπήσουν τη φύση προκειμένου να ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση ​​και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων.

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του Φόρουμ περιλάμβαναν: την ανάγκη αύξησης της περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ των πολιτών, τις πράσινες τεχνολογίες που υιοθετήθηκαν στη ναυτιλία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ανάγκη για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την παρουσίαση του έργου «The Blue Hubs» που προωθεί τη χρήση LNG και CNG στο λιμάνι της Λεμεσού, τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την περιβαλλοντική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την πρόληψη της ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων, του αέρα και του εδάφους, και τη διατήρηση όλων των φυσικών πόρων στο λιμάνι και τις παρακείμενες παράκτιες περιοχές, τον ρόλο που πρέπει να έχουν οι αρχές, οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εκπαίδευση και οι πολίτες για να διασφαλίσουν την οικονομική ανάπτυξη σε ένα αειφόρο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.

Βασικοί ομιλητές και εισηγητές του Συνεδρίου ήταν η κ. Κλέλια Βασιλείου, Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο κ. Prabhat Jha, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου MSC Shipmanagement Limited, ο κ. Αντρέας Αλβάνης, Εκτελεστικός Επιχειρησιακός Σύμβουλος του Fameline Holding Group, ο κ. Alexander Alexandrov, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Bulgarian Ports Infrastructure Company (BPI Co.), η κ. Gina Cohen, Ανεξάρτητη Σύμβουλος Φυσικού Αερίου, Συγγραφέας και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Technion του Τελ Αβίβ, ο Δρ Δημήτρης Κλείτου, Λέκτορας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick, ο Δρ Άγγελος Μενελάου, Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick και Υπεύθυνος Έργων της Marlow Navigation Co. Ltd, ο κ. Ιωάννης Ευστρατίου, Προϊστάμενος της Μονάδας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, και ο  κ. Παναγιώτης Αγαθοκλέους, στέλεχος της Αρχής Λιμένων Κύπρου και Διευθυντής του Λιμένα Λεμεσού.

Το συνέδριο συντόνισε ο Captain Eugen Henning Adami, Πρόεδρος του Κυπριακού Ιδρύματος της Θάλασσας (CyFoS) και διδάσκοντας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick. Στις τελικές του παρατηρήσεις, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι τα ευρήματα της έρευνας για το αειφόρο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Frederick και με απαντήσεις από περισσότερους από 500 πολίτες της Λεμεσού, θα ανακοινωθούν έως τα μέσα Ιουνίου στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στον ειδικό ιστότοπο «Βlue Limassol» που θα συσταθεί από το Δήμο Λεμεσού.

The First Blue Limassol Forum generates strong interest

On Friday, May 29th, Limassol Municipality and Frederick University Department of Maritime Transport and Commerce organised and hosted the first Blue Limassol Forum. The event, conducted under the auspices of the President of the Republic of Cyprus, Mr Nicos Anastasiades, took place online (as a webinar) and was centred around the “Sustainable Coastal, Marine & Maritime Environment”. The interactive webinar gave hundreds of participants the opportunity to submit several questions to the panellists and speakers.
Blue Limassol Forum is an annual event, established in 2020 by the Mayor of Limassol, Mr Nicos Nicolaides. In his welcoming speech, the Mayor emphasised that through the Forum the organisers aimed to capitalise upon Limassol's unique characteristics as a leading commercial and shipping centre and a major coastal port city in the SE Mediterranean, as well as to promote maritime and environmental awareness amongst local citizens.

Dr Christoforos Charalambous, Vice President of Frederick University Council, said that it was an honour for the University to be selected by the Municipality as an academic partner in this effort, and noted the well-established tradition of the Department of Maritime Transport and Commerce in offering quality Maritime education. 
Deputy Minister of Shipping, Ms Natasa Pilides, emphasised the importance of the EU Integrated Maritime Policy to balance Blue Growth with Environmental Protection. She added that sound research and good education should form the foundation of a sustainable environment and harmony with our economy and as such it is a high priority for the government. Finally, Mrs Pilides noted that it is an honour for Cyprus to be re-elected as a member of the International Maritime Organisation (IMO) Council, ranking 4th among the candidate countries. “This role provides the opportunity for active engagement in building new, meaningful regulations aligned with local, EU and international needs” she said.
The Environmental Commissioner, Mrs Klelia Vasiliou, discussed the priorities to meet EU targets and mentioned the importance of protected species. She then emphasised the need for people to come closer to, understand the characteristics of, and to appreciate nature in order to increase their environmental awareness and effectively contribute to meeting the targets.

Topics discussed during the Forum included: the need to increase environmental awareness among the citizens, the green technologies adopted in shipping for the protection of the marine environment, the need for investment in low-carbon technologies, the presentation of the project ‘The Blue Hubs’ which promotes the use of LNG and CNG in the Port of Limassol, the use of appropriate tools for environmental management including actions to prevent pollution of sea water, air and soil, and the conservation of all natural resources in port and surrounding coastal areas, the roles that the authorities, the oil and gas companies, the media, education and citizens need to play to ensure economic growth in a sustainable coastal, marine and maritime environment.

The event’s  speakers and panellists were: Ms Klelia Vasiliou, Environment Commissioner, Mr Prabhat Jha, Group Managing Director, MSC Shipmanagement Limited, Mr Andreas Alvanis, Business Development Executive, Fameline Holding Group, Mr Alexander Alexandrov, Deputy Director-General, Bulgarian Ports Infrastructure Company (BPI Co.), Ms Gina Cohen, Independent Gas Consultant, Author, Lecturer, Technion University, Tel Aviv, Israel, Dr Demetris Kletou, Lecturer, Department of Maritime Transport and Commerce, Frederick University, Dr Angelos Menelaou, Head, Department of Maritime Transport and Commerce, Frederick University, Project Manager, Marlow Navigation Co. Ltd, Mr Ioannis Efstratiou, Head of Marine Environment Unit, Shipping Deputy Ministry, and Mr Panayiotis Agathocleous, Limassol Port Manager, Cyprus Ports Authority.

The Forum was moderated by Captain Eugen Henning Adami, Chairman of Cyprus Foundation of the Sea (CyFoS) and Lecturer at the Department of Maritime Transport and Commerce of Frederick University. In his closing remarks, he informed participants that the findings of the questionnaire survey on coastal, marine & maritime environment, conducted by Frederick University and with responses from more than 500 Limassol citizens, will be announced by mid-June. The research paper along with video clips of the speeches and presentations will be uploaded on the website of Frederick University and on the dedicated “Blue Limassol” webpage of Limassol Municipality.  

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.jpg