ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ / GRADUATION CEREMONY 2019 - 2020

*English text follows

*Η πιο κάτω ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές που αναμένεται να αποφοιτήσουν το Εαρινό Εξάμηνο 2020 και όλους τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την περίοδο μεταξύ του Καλοκαιρινό Εξαμήνου 2019 – Χειμερινού Εξαμήνου 2020.

Αγαπητοί απόφοιτοι / τελειόφοιτοι,

Η τελετή αποφοίτησης αποτελεί την πιο σημαντική μέρα για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους γονείς, τους συγγενείς και τους φίλους των αποφοίτων, αλλά κυρίως για εσάς, τους αποφοίτους μας.

Η πανδημία μπορεί να άλλαξε τα αρχικά μας σχέδια, όμως παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στον εορτασμό των επιτευγμάτων, των επιτυχιών και πάνω απ’ όλα της ψυχικής σας ανθεκτικότητας! Έτσι λοιπόν την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020, στις 8 μ.μ., θα γιορτάσουμε την ολοκλήρωση των σπουδών σας με μια διαδικτυακή τελετή. Υποσχόμαστε ότι, ακόμα και διαδικτυακά, θα προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε μια ιδιαίτερη και αξέχαστη εμπειρία, αντάξια των κόπων και των προσδοκιών σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε μπορείτε να βρείτε στην ειδική πλατφόρμα αποφοίτησης.

Ανυπομονούμε, λοιπόν, να γιορτάσουμε μαζί σας διαδικτυακά!

Η πιο πάνω διευθέτηση δεν αντικαθιστά τη δια ζώσης τελετή αποφοίτησης και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, στόχος μας είναι η διοργάνωση τελετής αποφοίτησης με τη φυσική παρουσία όλων μας. Σε κάθε περίπτωση, τηρούμε τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών του κράτους με προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων μερών.

 

The following announcement concerns the students who are expected to graduate in the Spring Semester 2020 and all the students who completed their studies in the period between the Summer Semester 2019 - Winter Semester 2020.

Dear graduates / expected graduates,

The Graduation Ceremony is a key milestone for the entire academic community, for our graduates’ parents, family and friends and – most importantly – you, our graduates.

While Covid-19 has upended our traditional plans for the Graduation Ceremony, we remain fully committed to celebrating the achievements, successes, and most of all, the resilience of the Class of 2020! We will be celebrating the successful completion of your studies on Thursday 9 July 2020, with a Virtual Graduation Ceremony.We promise that, although it will be conducted online, we will still try to offer you a special and memorable experience, which reflects your hard work and meets your expectations.

More information on the procedure you need to follow can be found on the special graduation platform.

We look forward to celebrating with you online!

This arrangement does not replace the traditional graduation ceremony and as soon as the circumstances allow it, we plan to host an in-person celebration. In any case, we comply with the recommendations of the relevant authorities, with the health and safety of all parties being our top priority.