Πληροφορίες για τη Β’ Εξεταστική/ 2nd Examination Important Announcement 2019-2020

Η Εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, για τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών, έχει προγραμματιστεί για τις 4 – 11 Σεπτεμβρίου με τη φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και σε Λεμεσό.

Νοείται ότι για όλες τις εξετάσεις θα τηρηθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Frederick. Προς τούτο θα σταλούν λεπτομερείς οδηγίες.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα δεδομένα σε σχέση με την πανδημία διαφοροποιηθούν, το Πανεπιστήμιο μπορεί να διαφοροποιήσει την απόφασή του για διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσία και να υιοθετήσει χρήση ψηφιακών μεθόδων.  

Οι εγγραφές για τα μαθήματα που αφορούν στη Β' Εξεταστική πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) και θα είναι δυνατές μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2020. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν μπορούν να γίνουν μετά από αυτή την ημέρα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

 

The 2nd Examination Period for the Academic Year 2019-2020 will take place between September 4 and September 11, 2020. The 2nd Examination will be held with students’ physical presence on the University’s campus in Nicosia and in Limassol.

Let it be noted that all the safety and precautionary measures that are adopted by the University will be strictly adhered to. More relevant information will follow.

If conditions regarding the pandemic change, the University may differentiate its decision to conduct the examinations with students’ physical presence and may shift to online examinations.

Students can register online for Second Examination courses, through the extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) . The deadline for registering for the 2nd Examination is August 24, 2019. Changes after this date are not possible.

The examination timetable will be posted soon.