Στρατηγική συνεργασία προώθησης Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Frederick με χαρά ανακοινώνει την στρατηγική συνεργασία του με τον  Όμιλο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης  D-Group στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Η συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Ομίλου έκανε επίσημα τα πρώτα της βήματα την 1η Ιουλίου 2020 με την συμφωνία για την προώθηση όλων των δια ζώσης προγραμμάτων (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά , Διδακτορικά) του Πανεπιστημίου καθώς και των σεμιναρίων του στην Ελλάδα.

Κτίζοντας στην συνεργασία αυτή και βασιζόμενο στην μακρόχρονη συνεργασία με τον Ιδρυτή και Πρόεδρο του Ομίλου, Δρ Δ. Δερπάνη, το Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε να ενδυναμώσει την συνεργασία με τον Όμιλο ώστε από την 1η Οκτωβρίου 2020 ο Όμιλος θα αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη προώθησης και όλων των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου.