Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας σχετικά με τις απόψεις των πολιτών της Λεμεσού για σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα

Κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου του Πανεπιστημίου Frederick και του Δήμου Λεμεσού

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, το Πανεπιστήμιο Frederick και ο Δήμος Λεμεσού συνδιοργάνωσαν διάσκεψη Τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Frederick στο πλαίσιο του πρώτου Blue Limassol Forum που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο. Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις των πολιτών της Λεμεσού σχετικά με σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα. Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης υπογράφηκε και Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Frederick και του Δήμου Λεμεσού.

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης, ανέφερε: «Με τη δημοσίευση των συμπερασμάτων του συνεδρίου και των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με τις απόψεις των πολιτών, το ετήσιο Blue Limassol Forum διαμορφώνεται σε μια ανοικτή πλατφόρμα μελέτης και συζήτησης για θέματα γαλάζιας ανάπτυξης. Το Blue Limassol Forum σηματοδοτεί επίσης την αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου Frederick, με την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και του Πανεπιστημίου Frederick δεν είναι μια σχέση που θα παραμείνει στα χαρτιά, αλλά μια συνεργασία ουσίας. Η πρώτη σημαντική δράση αυτής της συνεργασίας είναι ήδη σε εξέλιξη, ως αποτέλεσμα του συνεδρίου. Αφορά ένα θέμα ζωτικής σημασίας για τη Λεμεσό και θα χρηματοδοτηθεί από κοινού από τον Δήμο Λεμεσού και το Πανεπιστήμιο Frederick. Πρόκειται για τη διεξαγωγή μελέτης εμπειρογνωμόνων για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων που προκύπτουν από δραστηριότητες και έργα στην παράκτια και θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού. Για μια πόλη όπως η Λεμεσός, η ανάπτυξη και η ευημερία της οποίας εξαρτώνται - σε μεγάλο βαθμό - από το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, μια τέτοια μελέτη είναι απολύτως απαραίτητη.»

Ο Δρ. Άγγελος Μενελάου, Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Μνημονίου και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Λεμεσού και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία για την εγκαθίδρυση του Blue Limassol Forum. Στη συνέχεια ανέφερε ότι η περίπλοκη φύση της διαχείρισης περιβαλλοντικών ζητημάτων, ιδίως εκείνων που αφορούν πολυπαραγοντικά και αλληλοεξαρτώμενα οικοσυστήματα όπως το θαλάσσιο, απαιτεί συλλογική και πολυεπιστημονική προσέγγιση. «Το κράτος, ο ιδιωτικός τομέας, η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι πολίτες θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλες τις πτυχές του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την κοινωνία στο σύνολό της και να ευθυγραμμίζουν τις προσπάθειές τους στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, προκειμένου να επιτύχουν κοινούς στόχους και αποτελέσματα», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του Blue Limassol Forum, διαπιστώθηκε ότι η καταγραφή των απόψεων των πολιτών για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις ανησυχίες και τις προτεραιότητες τους. Γι’ αυτό τον λόγο, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα τη βδομάδα πριν από το Blue Limassol Forum.

Πέραν των 500 ατόμων συμμετείχαν στην έρευνα με περίπου τα δύο τρίτα του δείγματος να είναι άνω των 30 ετών. Η εκπροσώπηση των φύλων ήταν σχεδόν ίση, ενώ τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι ζουν ή εργάζονται στη Λεμεσό. Το ακαδημαϊκό προφίλ των ερωτηθέντων ήταν εντυπωσιακό, με σχεδόν 50% κάτοχους μεταπτυχιακών τίτλων (40,9%) ή διδακτορικού (8,7%).

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η κύρια προτεραιότητα των πολιτών σε σχέση με τα μεγάλα παράκτια περιβαλλοντικά προβλήματα είναι η βελτίωση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων, ακολουθούμενη από τη βελτίωση των παραλιών. Το εύρημα αυτό βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με την αντίληψη ότι το κύριο όφελος ενός λειτουργικού οικοσυστήματος για τους πολίτες της Λεμεσού είναι η διευκόλυνση των θαλάσσιων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Οι παραλίες της Λεμεσού χαρακτηρίστηκαν «μέσου επιπέδου» από άποψη ασφάλειας και καθαριότητας, ενώ τα ξενοδοχεία, τα εμπορικά πλοία και το σύστημα αποχέτευσης θεωρήθηκαν η κύρια πηγή ρύπανσης των παράκτιων υδάτων και των παραλιών. Μια τάση που εντοπίστηκε στις πεποιθήσεις των συμμετεχόντων ήταν η πρόσφατα αναδυόμενη απειλή των ψηλών κτιρίων που επηρεάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Λεμεσού. Εξίσου σημαντική απειλή για τα τοπικά θαλάσσια οικοσυστήματα κρίθηκε η έλλειψη ευαισθητοποίησης από μέρους των πολιτών. Η ανάγκη για αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση φαίνεται να ενισχύθηκε εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη οι αρμόδιες Αρχές να βελτιώσουν την επιβολή του νόμου και την αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν μπόρεσαν να ανακαλέσουν σε ποια Αρχή θα πρέπει να αναφέρουν κάποιο περιστατικό παραβίασης. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι πρέπει να αυξηθεί τόσο η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης σε περιβαλλοντικά θέματα όσο και οι εκπαιδευτικοί πόροι. Κρίθηκε αναγκαίο επίσης ναι υπάρχει πιο αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη δομή και τον ρόλο των περιβαλλοντικών αρχών.

Τέλος, οι ερωτηθέντες τόνισαν την ανάγκη να διατηρηθεί η ηγετική θέση που κατέχει η Λεμεσός στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία της περιοχής και να ενταχθεί η ναυτιλιακή και περιβαλλοντική εκπαίδευση στα προγράμματα σπουδών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Παρά την οικονομική κρίση, οι ερωτηθέντες δήλωσαν την προθυμία τους να αναλάβουν κάποιο καθήκον ή επιβάρυνση για την αύξηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η έρευνα βοήθησε στον εντοπισμό των θεμάτων για τα οποία οι πολίτες εκφράζουν περισσότερες ανησυχίες. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε, ο Δήμος Λεμεσού και το Πανεπιστήμιο Frederick θα συνεργαστούν περαιτέρω στην οργάνωση επιστημονικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καινοτόμων δράσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών (ευρωπαϊκών, εθνικών, διεθνών) και ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα που απασχολούν όλους τους ενδιαφερόμενους και πολίτες, μέσω της διοργάνωσης του ετήσιου Blue Limassol Forum. Ο διάλογος παραμένει ανοιχτός έτσι ώστε οι προτεραιότητες, οι αποφάσεις και οι δράσεις να καθοδηγούνται από πλήρη διαφάνεια.

Survey results on the opinion of the citizens of Limassol on important environmental issues 

Presented during a press conference held by Frederick University and the Municipality of Limassol

On Wednesday, 29th of July2020, the Municipality of Limassol and Frederick University held a press conference to present the results of a survey that was conducted and run by Frederick University as part of the first annual Blue Limassol Forum that was organised by the two parties in May. The survey captured the opinions of the citizens of Limassol on important environmental issues. During the press conference, Limassol Municipality and Frederick University signed a Memorandum of Cooperation.

In his speech, the Mayor of Limassol, Mr Nicos Nicolaides, mentioned: With the publication of the conclusions of the Forum and the results of the citizens' opinion survey, the annual Blue Limassol Forum is now shaping up as an open platform for ongoing assessment and discussion on blue development issues. The Blue Limassol Forum also marks the upgrading of the cooperation between the Municipality and Frederick University, with the signing of the relevant Memorandum.” He added: “The cooperation between Limassol Municipality and Frederick University is not a theoretical one. It is not a partnership that, like many others, will remain on paper. The first major action of this cooperation is already under way, as a result of the Forum. It concerns an issue of crucial importance for Limassol, and will be jointly funded by the Limassol Municipality and Frederick University: Conducting an expert study to identify and evaluate the overall risks arising from activities and projects in the coastal and maritime region of Limassol. For a city like Limassol, the development and prosperity of which depend - to a large extent - on its marine and coastal environment, such a study is absolutely necessary.”

The Head of the Department of Maritime, Transport and Commerce of Frederick University, Dr Angelos Menelaou, expressed his satisfaction with the signing of the Memorandum and thanked the Mayor of Limassol and his associates for their cooperation in establishing the Blue Limassol Forum. In addition, he mentioned that the complex reality that emerges in the management of environmental issues, especially those involving multivariate and interdependent ecosystems such as the marine, requires a collective and multidisciplinary approach.The State, the Private Sector, the Academic Community and Citizens should respond to all aspects of Environment which affect the society as a whole and align their efforts in the planning and decision-making process in order to achieve shared objectives and outcomes” he noted.

As the Blue Limassol Forum initiative developed, ascertaining the opinions of citizens regarding sustainability of the environment was considered critical to provide insights regarding concerns and priorities. A structured questionnaire was designed, and the survey was conducted online over the week preceding the Blue Limassol Forum.

Over 500 people participated in the survey with about two thirds of the sample being over the age of 30. Gender representation was almost equal, while three quarters of the participants live or work in Limassol. The academic profile of the respondents was impressive, with nearly 50% holding postgraduate (40.9%) or doctorate (8.7%) degrees.

The survey revealed that the main priority with respect to major coastal environmental concerns is improving the quality of coastal waters, followed by improving the beaches. The finding is consistent with the view that the main perceived benefit of a well-functioning eco-system for Limassoleans is the facilitation of aquatic recreational activities.

Limassol beaches were described as “average” in terms of safety and cleanliness, while hotels, commercial ships and the sewerage system were identified as the main source of pollution on coastal waters and beaches. An emerging trend among participants’ beliefs was the newly perceived threat of tall buildings affecting the marine ecosystems of Limassol. Equally important, lack of citizen awareness was identified as a major threat to the local marine ecosystems. The need for increased environmental awareness appears to be strengthened amid the COVID-19 pandemic.

The survey also highlights the need for related authorities to improve enforcement and efficiency of policing. In line with limited citizen awareness and authority services, most respondents were unable to recall to which authority they should report a violation incident. They have also asserted that both media coverage and educational resources on environmental issues should increase. It can be safely inferred that more effective methods must be employed in communicating the structure and roles of environmental authorities to citizens.

Finally, the respondents emphasized the need for the City of Limassol to maintain regional leadership in the Maritime Industry and for academic institutions to incorporate more marine and maritime environmental education to their programs' curricula. Despite the economic crisis, respondents declared their willingness to commit a duty or charge to increase the protection of the marine environment.

The survey has identified the areas where citizens have the most concerns. In the framework of the Memorandum of Cooperation, the Municipality of Limassol and Frederick University will further cooperate in organising scientific research and educational programs, innovative actions, development programs and initiatives (European, National, International) and exchange of information and know-how on matters of common interest to all stakeholders and citizens through the organization of an annual Blue Limassol Forum. The dialogue remains open so that priorities, decisions and actions are driven by an informed and transparent basis.

Survey results on the opinion of the citizens of Limassol on important environmental issues

 

Presented during a press conference held by Frederick University and the Municipality of Limassol

 
On Wednesday, 29th of July2020, the Municipality of Limassol and Frederick University held a press conference to present the results of a survey that was conducted and run by Frederick University as part of the first annual Blue Limassol Forum that was organised by the two parties in May. The survey captured the opinions of the citizens of Limassol on important environmental issues. During the press conference, Limassol Municipality and Frederick University signed a Memorandum of Cooperation. 

In his speech, the Mayor of Limassol, Mr Nicos Nicolaides, mentioned: With the publication of the conclusions of the Forum and the results of the citizens' opinion survey, the annual Blue Limassol Forum is now shaping up as an open platform for ongoing assessment and discussion on blue development issues. The Blue Limassol Forum also marks the upgrading of the cooperation between the Municipality and Frederick University, with the signing of the relevant Memorandum.” He added: “The cooperation between Limassol Municipality and Frederick University is not a theoretical one. It is not a partnership that, like many others, will remain on paper. The first major action of this cooperation is already under way, as a result of the Forum. It concerns an issue of crucial importance for Limassol, and will be jointly funded by the Limassol Municipality and Frederick University: Conducting an expert study to identify and evaluate the overall risks arising from activities and projects in the coastal and maritime region of Limassol. For a city like Limassol, the development and prosperity of which depend - to a large extent - on its marine and coastal environment, such a study is absolutely necessary.”

The Head of the Department of Maritime, Transport and Commerce of Frederick University, Dr Angelos Menelaou, expressed his satisfaction with the signing of the Memorandum and thanked the Mayor of Limassol and his associates for their cooperation in establishing the Blue Limassol Forum. In addition, he mentioned that the complex reality that emerges in the management of environmental issues, especially those involving multivariate and interdependent ecosystems such as the marine, requires a collective and multidisciplinary approach.The State, the Private Sector, the Academic Community and Citizens should respond to all aspects of Environment which affect the society as a whole and align their efforts in the planning and decision-making process in order to achieve shared objectives and outcomes” he noted.
As the Blue Limassol Forum initiative developed, ascertaining the opinions of citizens regarding sustainability of the environment was considered critical to provide insights regarding concerns and priorities. A structured questionnaire was designed, and the survey was conducted online over the week preceding the Blue Limassol Forum.
Over 500 people participated in the survey with about two thirds of the sample being over the age of 30. Gender representation was almost equal, while three quarters of the participants live or work in Limassol. The academic profile of the respondents was impressive, with nearly 50% holding postgraduate (40.9%) or doctorate (8.7%) degrees. 
The survey revealed that the main priority with respect to major coastal environmental concerns is improving the quality of coastal waters, followed by improving the beaches. The finding is consistent with the view that the main perceived benefit of a well-functioning eco-system for Limassoleans is the facilitation of aquatic recreational activities.
Limassol beaches were described as “average” in terms of safety and cleanliness, while hotels, commercial ships and the sewerage system were identified as the main source of pollution on coastal waters and beaches. An emerging trend among participants’ beliefs was the newly perceived threat of tall buildings affecting the marine ecosystems of Limassol. Equally important, lack of citizen awareness was identified as a major threat to the local marine ecosystems. The need for increased environmental awareness appears to be strengthened amid the COVID-19 pandemic.
The survey also highlights the need for related authorities to improve enforcement and efficiency of policing. In line with limited citizen awareness and authority services, most respondents were unable to recall to which authority they should report a violation incident. They have also asserted that both media coverage and educational resources on environmental issues should increase. It can be safely inferred that more effective methods must be employed in communicating the structure and roles of environmental authorities to citizens.
Finally, the respondents emphasized the need for the City of Limassol to maintain regional leadership in the Maritime Industry and for academic institutions to incorporate more marine and maritime environmental education to their programs' curricula. Despite the economic crisis, respondents declared their willingness to commit a duty or charge to increase the protection of the marine environment. 
The survey has identified the areas where citizens have the most concerns. In the framework of the Memorandum of Cooperation, the Municipality of Limassol and Frederick University will further cooperate in organising scientific research and educational programs, innovative actions, development programs and initiatives (European, National, International) and exchange of information and know-how on matters of common interest to all stakeholders and citizens through the organization of an annual Blue Limassol Forum. The dialogue remains open so that priorities, decisions and actions are driven by an informed and transparent basis.