Στέγαση Φοιτητών (Λεμεσός) - Φοιτητική Εστία “ Apollonia Student Halls”

Το Πανεπιστήμιο Frederick για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 έχει συνάψει συμφωνία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου (ΙΑΚ) η οποία έχει παραχωρήσει, για τις ανάγκες στέγασης φοιτητών του Πανεπιστήμιου στη Λεμεσό, αριθμό δωματίων στη Φοιτητική Εστία “Apollonia Student Halls” στην περιοχή της Αγίας Φυλάξεως.

Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες των διαθέσιμων δωματίων.

Γενικές Πληροφορίες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ισχύουν τα πιο κάτω:

*Στην τιμή του ενοικίου περιλαμβάνονται μηνιαία έξοδα  νοουμένου ότι η κατανάλωση δεν υπερβαίνει το αναμενόμενο όριο.

Κριτήρια Επιλογής

Δικαίωμα αίτησης για ενοικίαση δωματίου στις Φοιτητικές Εστίες “Apollonia Student Halls” έχουν οι φοιτητές οι οποίοι: