ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/FINAL TIMETABLE FOR DISTANCE PROGRAMS OF STUDY

Η B’ επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 και την Κυριακή  13 Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και Λεμεσό αλλά και σε συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα.

Νοείται ότι για όλες τις εξετάσεις θα τηρηθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Frederick.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα δεδομένα σε σχέση με την πανδημία διαφοροποιηθούν, το Πανεπιστήμιο μπορεί να διαφοροποιήσει την απόφασή του για διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσία και να υιοθετήσει χρήση ψηφιακών μεθόδων.


Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Β' Εξεταστικής πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας φοίτησης extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2020. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία δε θα είναι δυνατές.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τη Μονάδα εξ αποστάσεως μάθησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή/και στο +357 22394440.

 

Dear students,

The September revision exam period for the academic year 2019-20, for the distance learning programs, is scheduled on the 12-13 of September with the physical presence of students at the University premises in Nicosia and Limassol as well as in partner examination centers of the University.

It is understood that all examinations will strictly adhere to the safety and health protocols applied by Frederick University.

It is noted that if the data in relation to the pandemic are differentiated, the University may change its decision to conduct the examinations in physical presence and adopt the use of digital methods.

Registrations to the courses of the 2nd Examination are carried out electronically through the electronic platform extranet (http://extranet. frederick.ac.cy/) until August 24, 2020. Any changes after the cut-off date will not be possible.

For more information please get in touch with the Distance Learning Unit at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and/or at +357 22394440.

 

Saturday 12/09/2020 Saturday 12/09/2020 Sunday 13/09/2020 Sunday 13/09/2020
10:00-13:00 14:30-17:30 10:00-13:00 14:30-17:30
DGMBA512-1 DGMBA513-1 DGMBA515-1 DGMBA516-1
DGMBA517-1 DGMBA540-2 DGMBA518-1 DGMBA546-1
DGMBA547-1 DLABSA151-1 DGMBA545-1 DGMBA548-1
DLABCO152-1 DLABSO253-1 DLABSE151-1 DLABSM152-1
DLABSM356-1 DLACSC152-1 DLABSE253-1 DLAMAT151-1
DLAFIN253-1 DLADE104-1 DLEDA053-1 DLEDA101-1
DLEDA051-1 DLEDA052-1 DLITSM505-1 DLEDU605-1
DLEDU603-1 DLEDA201-1 DLITSM515-1 DLITSM506-1
DLITSM502-1 DLITSM501-1 DLITSM518-1 DLITSM507-1
DLMCHC101-1 DLITSM503-1 DLMHM522-1 DLMHM521-1
DLMCHC102-1 DLITSM519-1 DLMHM526-1 DLMHM524-1
DLMCHC106-1 DLMHM507-1 DLSPE503-1 DLMLSB503-1
DLMHM523-1 DLMHM527-1 DLSPE506-1 DLSPE505-1
DLMHM525-1 DLSPE501-1 DLSPE507-1 DLSPE509-1
DLMHM528-1 DLSPE508-1   DLSPE510-1
DLMLSB502-1      
DLSPE502-1      
DLSPE504-1