Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα για Νέους Φοιτητές / Induction Programme for New Students 2020-21

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Ο πρώτος χρόνος φοίτησης θεωρείται ίσως ο πιο καθοριστικός για την επιτυχημένη πορεία ενός φοιτητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του πρώτου έτους είναι η επιτυχής μετάβαση και προσαρμογή του φοιτητή από το Λύκειο / Στρατό στο Πανεπιστήμιο. Εμείς, στο Πανεπιστήμιο Frederick, θέλοντας να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ακαδημαϊκή επιτυχία του κάθε φοιτητή, πέραν από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχουμε σε όλους τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, προσφέρουμε επιπλέον δραστηριότητες, πριν από την έναρξη των μαθημάτων που στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση των νεοεισερχόμενων φοιτητών από τη Μέση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα: 1-23 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόγραμμα Υποδοχής και Ενημέρωσης: 23-24 Σεπτεμβρίου 2020

Μέρα Υποδοχής και Ενημέρωσης Γονέων Νέων Φοιτητών: 23 Σεπτεμβρίου 2020 Λευκωσία στις 18:00, 24 Σεπτεμβρίου 2020 Λεμεσός στις 18:00

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021: 28 Σεπτεμβρίου 2020

Στο πιο κάτω έντυπο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα, το Πρόγραμμα Υποδοχής και Ενημέρωσης Προπτυχιακών Νεοεισερχόμενων Φοιτητών, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε κατάλληλα για την έναρξη των μαθημάτων σας.

Δηλώστε συμμετοχή στις δραστηριότητες και στα προπαρασκευαστικά μαθήματα στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.frederick.ac.cy/new-student-form

Έντυπο δραστηριοτήτων για νεοεισερχόμενους φοιτητές Λευκωσίας*

Έντυπο δραστηριοτήτων για νεοεισερχόμενους φοιτητές Λεμεσού*

*Οποιαδήποτε δραστηριότητα του Προγράμματος Υποδοχής και Προσαρμογής Νεοεισερχόμενων Φοιτητών ενδέχεται να ακυρωθεί ή να αναπροσαρμοστεί και να προσφερθεί με τη χρήση ψηφιακών μεθόδων χωρίς τη φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών  σε περίπτωση που τα δεδομένα σε σχέση με την πανδημία διαφοροποιηθούν και ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων Φορέων.

 

Preparatory Programme for First Year Students 2020-21

Dear Students,

The first year of study is perhaps considered the most important for the successful path of a student in higher education. One of the biggest challenges of the first year is the successful transition and adjustment of the student from high school / Army to the University. We, at Frederick University, want to ensure the academic success of each student. Therefore, in addition to the support services we provide to all students during their studies, we offer additional activities before the beginning of the academic year in order to help make the transition from Secondary to Higher Education be as smooth as possible.

Preparatory Programme: 1-23 September 2020

First Year Orientation Programme: 23-24 September 2020

Parents Orientation Day: 23 September 2020 Nicosia at 18:00, 24 September 2020 Limassol at 18:00

Beginning of classes, Academic Year 2020-2021: 28 September 2020

Register for the activities and preparatory courses at the following link: http://www.frederick.ac.cy/new-student-form

Flyer of preparatory programme for Nicosia students

Flyer of preparatory programme for Limassol students

Note: Any of the activities included in the Induction and Orientation Programme may be canceled or offered remotely according to travel restrictions and relevant guidelines issued by the appropriate Authorities in regards to Covid-19.