Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Β’ εξεταστικής , των εξ αποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις της Β’ εξεταστικής του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 που προγραμματίζονται για τον Σεπτέμβριο του 2020 θα διεξαχθούν με ψηφιακές μεθόδους στη βάση της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου για τις εξετάσεις του Εαρινού εξαμήνου.

Το Πανεπιστήμιο, ανέκαθεν είχε και έχει ως πρώτο μέλημά του την ασφάλεια και υγεία της κοινότητάς του. Έτσι, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που προκαλεί η πανδημία και των σημερινών περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται, για την προστασία των φοιτητών αλλά και του διδακτικού προσωπικού που θα έπρεπε να ταξιδέψει για σκοπούς επιτήρησης, πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση.

 Οι ημερομηνίες των εξετάσεων για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών  παραμένουν ως έχουν ανακοινωθεί καθώς και η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στα εξεταζόμενα μαθήματα (24 Αυγ. 2020) 

Παράλληλα, μέχρι τις 4  Σεπ. οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί θα ενημερωθούν σε σχέση με την ακριβή μορφή εξέτασης που θα διεξαχθεί:

  1. γραπτή εξέταση με ανοικτές σημειώσεις επιτηρούμενη διαδικτυακά
  2. προφορική εξέταση μέσω τηλεδιάσκεψης
  3. εξέταση σε μορφή εργασίας περιορισμένου χρόνου (take-home exam)

Οδηγίες σε σχέση με διαδικαστικά θέματα θα σταλούν από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απόφαση βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις αποφάσεις του Φορέα ΔΙΠΑΕ που εποπτεύει την λειτουργία του Πανεπιστημίου αλλά και σώματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης όπως, π.χ. ο ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα.

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Β εξεταστικής