Νέα σημαντική διάκριση ερευνητών του Πανεπιστημίου Frederick σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες (01.09.20) τη χρηματοδότηση 74 έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Research and Innovation Staff Exchange (RISE) του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Μέσα από μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία, το Πανεπιστήμιο Frederick κατάφερε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση δύο νέων ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα τα έργα Development of Utilities Management Platform for the case of Quarantine and Lockdown (eUMaP) και NanoInformatics Approaches for Safe-by-Design NanoMaterials (CompSafeNano) με επικεφαλής ερευνητές τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Πάρι Φωκαΐδη (Ερευνητική Μονάδα Αειφόρου Ενέργειας) και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Συμεών Νικολάου (Ερευνητική Μονάδα Σχεδιασμού Κεραιών και Μικροκυματικών Διατάξεων), συγκαταλέγονται στα προγράμματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει για την περίοδο 2021-2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα πέντε έργα που δόθηκαν συνολικά σε προτάσεις που εμπλέκουν φορείς από την Κύπρο, τα δύο αφορούν σε ερευνητικές πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Frederick.

Το πρόγραμμα eUMaP εστιάζει στη δημιουργία μια πλατφόρμας πρόβλεψης και διαχείρισης πόρων για το δομημένο περιβάλλον σε περιπτώσεις πανδημίας, καραντίνας και εγκλεισμού (lockdown). Συγκεκριμένα το πρόγραμμα πραγματεύεται τη δημιουργία προβλεπτικών μοντέλων μέσα από ψηφιοποιημένα μοντέλα και ψηφιακά δίδυμα (digital twins) για την καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας, νερού, τη δημιουργία αποβλήτων και τις ανάγκες σε τηλεπικοινωνίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ανοικτής ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα απευθύνεται σε δημόσιες και δημοτικές αρχές και θα επιτρέπει τον προγραμματισμό στην παραγωγή, προμήθεια και διαχείριση πόρων και υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η πλατφόρμα θα εφαρμοσθεί σε τέσσερεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένης και της Λευκωσίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 961400 ευρώ, και σε αυτό συμμετέχουν εννιά ακαδημαϊκοί και βιομηχανικοί φορείς από Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Λιθουανία. Η διάρκεια του έργου είναι τέσσερα έτη.

Το πρόγραμμα CompSafeNano με συντονιστή την κυπριακή ΜμΕ NovaMechanics Ltd, πραγματεύεται τη σύνθεση και δημιουργία συνθετικών υλικών που χρησιμοποιούν νανοϋλικά ως συστατικά. Η σύνθεση και η επιδίωξη των επιθυμητών ιδιοτήτων τέτοιων υλικών βασίζεται σε υπολογιστικά μοντέλα που κατευθύνονται από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για την ταχεία και αποτελεσματική αξιολόγηση εκατομμυρίων πιθανών επιλογών. Παράλληλα με την κατασκευή υλικών με επιθυμητές ιδιότητες, το CompSafeNano θα εξετάσει και την εκτίμηση επικινδυνότητας που μπορεί να προκαλέσουν συνθετικές χημικές ενώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο. Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει με την ομάδα Σχεδιασμού Κεραιών και Μικροκυματικών Διατάξεων που αναπτύσσει νέα υλικά με προσθετικές μεθόδους (additive manufacturing) που αξιοποιούνται για την υλοποίηση «πράσινων» πομποδεκτών. Στο CompSafeNano συμμετέχουν συνολικά 22 φορείς από την ΕΕ και από τρίτες χώρες συμπεριλαμβανομένων των: Καναδά, Βραζιλίας, Κορεάς και Ιαπωνίας με συνολικό προϋπολογισμό 2 093 000.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από το ημερήσιο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόταση eUMaP. Η πρόταση αναφέρεται ως παράδειγμα έργου το οποίο αναμένεται να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η πανδημία COVID-19 και η ψηφιοποίηση.