ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αγαπητές/οι,

Πιο κάτω το πρόγραμμα εξετάσεων με τον τύπο εξέτασης ανά μάθημα:

Σημειώνεται ότι όλες οι εξετάσεις – οποιουδήποτε τύπου θα πραγματοποιηθούν μέσα από την πλατφόρμα εξετάσεων: https://exams.frederick.ac.cy

Για τις εξετάσεις με ανοικτές ή/και κλειστές εξετάσεις, με επιτήρηση πρέπει να γίνει εγκατάσταση του Safe Exam Browser (SEB).

Όλοι οι οδηγοί για τις εξετάσεις και το δοκιμαστικό exam βρίσκονται αναρτημένοι  στην πλατφόρμα εξετάσεων. Είναι σημαντικό να εγκατασταθούν τα αναγκαία λογισμικά και να γίνει  το δοκιμαστικό τεστ, έτσι ώστε σε  περίπτωση δυσκολίας να υπάρχει ο χρόνος για υποστήριξη από την τεχνική υπηρεσία:

GR: https://exams.frederick.ac.cy/course/view.php?id=5

ENG: https://exams.frederick.ac.cy/course/view.php?id=6

Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης, η ακριβής ώρα εξέτασης θα ανακοινωθεί από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή/και θα υπάρχει αναρτημένη στον χώρο του μαθήματος στην πλατφόρμα εξετάσεων.

Οι απαντήσεις των εξεταστικών δοκιμίων θα απαντηθούν σε χαρτί και όλες οι απαντήσεις θα φωτογραφηθούν και θα αναρτηθούν στον χώρο ανάρτησης απαντήσεων στον χώρο της εξέτασης στην exams.

Η επιτήρηση της εξέτασης θα πραγματοποιηθεί μέσω του εργαλείου zoom. Είναι αναγκαίο να εγκαταστήσετε την υπηρεσία zoom στο κινητό σας ενώ στους τύπους εξέτασης 2 και 3 μπορείτε να συνδεθείτε μέσω υπολογιστή με την προϋπόθεση ότι αυτός διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο.

Τέλος, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα μαθήματα της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-20 μέσω τις Lms επιλέγοντας την ένδειξη Archive-Αρχείο (lms up to F20 semester): https://lms-archive.frederick.ac.cy/

Για τεχνική υποστήριξη παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).