Στρατηγική Συνεργασία Πανεπιστημίου Frederick και Γυμναστηρίου CHS Λεμεσού

Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Πανεπιστήμιο Frederick και το Γυμναστήριο CHS στη Λεμεσό με στόχο την εδραίωση της μεταξύ τους συνεργασίας και ανάπτυξη των σχέσεών τους. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Διευθυντής του παραρτήματος του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό, κ. Ηλίας Χαραλάμπους, και ο Διευθυντής του Γυμναστηρίου CHS, κ. Νικόλας Κυριάκου.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν σε τομείς που υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η χρήση των χώρων του γυμναστηρίου για διδακτικούς σκοπούς και υποστήριξη στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, η συνδιοργάνωση και υλοποίηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών ημερίδων ή/και συνεδρίων για θέματα εκπαίδευσης, αθλητισμού και πολιτισμού και η συνδιοργάνωση και υλοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων εκπαιδευτικού και ευρύτερου κοινωνικού περιεχομένου για γυμναστές, εκπαιδευτικούς, παράγοντες σωματίων, αθλητές φοιτητές και ενδιαφερόμενους για θέματα αθλητισμού.

Επιπρόσθετα, το Μνημόνιο προνοεί τη συνδιοργάνωση και προώθηση αθλητικών εκδηλώσεων για την ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού, την προσφορά τεχνογνωσίας και επιστημονικής καθοδήγησης για εξειδικευμένα θέματα εκ μέρους του Πανεπιστημίου, τη συνεργασία στην ανάπτυξη, υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων τοπικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και τη συμμετοχή των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου με κείμενα σε έντυπα που εκδίδει το γυμναστήριο CHS.

Ο κ. Ηλίας Χαραλάμπους δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι’ αυτή τη συνεργασία καθώς σηματοδοτεί την έναρξη ενός σημαντικού κύκλου αθλητικών δράσεων. Η συνεργασία με ένα υπερσύγχρονο και μεγάλο γυμναστήριο στη Λεμεσό όπως το CHS Fitness Club θα έχει πολλαπλά οφέλη και για τους δυο οργανισμούς με οργάνωση αθλητικών και κοινωνικών δράσεων, καθώς και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την προαγωγή της δημόσιας υγείας.»

Ο κ. Νικόλας Κυριάκου ανέφερε: «Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συνειδητοποιούμε ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι ασχολούνται πλέον με την καθημερινή εκγύμναση. Ευχαριστούμε θερμά το Πανεπιστήμιο Frederick για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε για την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρουμε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου.»