Πανεπιστήμιο Frederick και Δήμος Λεμεσού: Μελέτη για αξιολόγηση των κινδύνων για το παράκτιο περιβάλλον της Λεμεσού

Το Πανεπιστήμιο Frederick παρουσίασε την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, σε διαδικτυακή εκδήλωση, στον Δήμαρχο Λεμεσού και στα στελέχη του Δήμου τη λεπτομερή πρόταση που αφορά την εκπόνηση μελέτης για τον εντοπισμό και τη συνολική αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον της Λεμεσού.

Μέσω της μελέτης αυτής θα προταθούν οι βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό να περιοριστούν οι κίνδυνοι που απειλούν το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον της Λεμεσού, να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα του μείζονος παραλιακού μετώπου της Λεμεσού και παράλληλα να ενδυναμωθεί η ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας.

Στην έρευνα θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό και θα συμπεριληφθούν, ως συνεργάτες - ερευνητές, μέλη του Κυπριακού Ιδρύματος για τη Θάλασσα (CyFoS).

Η όλη προσπάθεια καταδεικνύει εμπράκτως την ανταπόκριση του Δήμου Λεμεσού στις ανησυχίες των πολιτών, γύρω από τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα του θαλάσσιου μετώπου της Λεμεσού, όπως αυτές καταγράφηκαν στην πρόσφατη έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Blue Limassol Forum.

Ο Δήμαρχος, κ. Νικολαΐδης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Πανεπιστήμιο Frederick για την πολύ εποικοδομητική συνεργασία και συνεχάρη τον Δρ. Άγγελο Μενελάου, Πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου, και τους συνεργάτες του για την κατάθεση μιας πολύ ποιοτικής αλλά και αναγκαίας για την πόλη της Λεμεσού επιστημονικής πρότασης. Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πραγματοποίηση του Blue Limassol Forum, το οποίο προχωρεί σταθερά με συγκεκριμένες ενέργειες και μέσα από τη σύμπραξη του ακαδημαϊκού, ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα συνδράμει στην ευημερία των πολιτών της Λεμεσού.