Χρηματοδότηση ερευνητικής πρότασης για την ενεργειακή αποτίμηση των κτιρίων

Βασικός Εταίρος το Frederick Research Center

Το Ερευνητικό Κέντρο Frederick με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι το ερευνητικό έργο με τίτλο Next-generation Dynamic Digital EPCs for Enhanced Quality and User Awareness (D^2EPC), στο οποίο είναι βασικός εταίρος, έχει λάβει χρηματοδότηση 2,5 εκατ. € από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο έργο πραγματοποίησε πρόσφατα διαδικτυακά την εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των μελών του.

Το έργο φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για την υλοποίηση της νέας γενιάς δυναμικών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο στοχεύει να χρησιμοποιήσει πραγματικές μετρήσεις και δεδομένα που προέρχονται από έξυπνες συσκευές και εισάγει ένα σύνολο νέων και φιλικών προς το χρήστη δεικτών χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες όπως η τεχνολογία μοντελοποιημένης κτιριακής πληροφορίας (ΒΙΜ) έξι διαστάσεων (6D) επιπέδου 3 (Level 3) για την παραγωγή της ψηφιακής αναπαράστασης του κτιρίου (digital twin). Η ψηφιακή πλατφόρμα D ^ 2EPC θα επιτρέπει την έκδοση νέας γενιάς δυναμικών ΠΕΑ σε τακτική βάση και θα διαθέτει ταυτόχρονα πρόσθετες υπηρεσίες θέτοντας στο επίκεντρο τον χρήστη και παρέχοντας προσωποποιημένες συμβουλές και λύσεις προς μια αποδοτική ανακαίνιση. Το έργο έχει διάρκεια τριών χρόνων και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2023.

Κατά την εναρκτήρια συνάντηση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους οργανισμούς που εκπροσωπούν και να παρουσιάσουν τη σχετική εμπειρία και τα επιτεύγματά τους. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην παρουσίαση των εταίρων, σε γενικά ζητήματα διαχείρισης του έργου, στην παρουσίαση των διαφόρων ενοτήτων εργασίας, καθώς και των αναμενόμενων καθηκόντων του κάθε εταίρου. Ταυτόχρονα, στη συνάντηση παραβρέθηκε και η υπεύθυνη του έργου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Rebecca Kanellea, η οποία αναφέρθηκε στις προσδοκίες της Επιτροπής για το έργο.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από μια διακρατική ομάδα ερευνητικών οργανισμών, βιομηχανικών παραγόντων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τελικών χρηστών των αποτελεσμάτων του έργου. Οι συγκεκριμένοι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά λόγω της αναγνωρισμένης αριστείας τους στους τομείς εξειδίκευσής τους, προκειμένου να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις, την εμπειρογνωμοσύνη και το επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη διασφάλιση της επιτυχίας του έργου, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας της προτεινόμενης έρευνας και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Το έργο συντονίζεται από το Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας, ενώ άλλοι εταίροι, εκτός από το Ερευνητικό Κέντρο Frederick, είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κάουνας, το Asociación Española de Normalización της Ισπανίας, ο φορέας Austrian Standards International, το Austrian Energy Agency και η Cleopa GmbH.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο βρίσκονται στον σύνδεσμο https://www.d2epc.eu/en