Έδρα UNESCO στο Πανεπιστήμιο Frederick στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διευθυντής της Έδρας ο Πρύτανης Καθ. Γιώργος Δημοσθένους

Με απόφαση της UNESCO, η οποία ελήφθη ύστερα από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης που υποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο το 2019, ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Frederick Έδρα UNESCO στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων με Διευθυντή τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητή Γιώργο Δημοσθένους. Η εγκαθίδρυση της Έδρας θα γίνει σε ειδική Τελετή που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Βασικά θέματα του σκοπού ίδρυσης της Έδρας είναι: η χαρτογράφηση της πολιτικής και της στρατηγικής των χωρών που συμμετέχουν σε θέματα Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η μελέτη δραστηριοτήτων Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, σε σχέση με τις αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας και ανάπτυξης καλών πρακτικών έρευνας καθώς και τη μετάδοση γνώσεων, αξιών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στις εκπαιδευτικές μεθόδους και διαδικασίες για τα διάφορα επίπεδα και περιβάλλοντα εκπαίδευσης σε όλες τις συνεργαζόμενες χώρες. Επιπρόσθετα, η Έδρα προβλέπει για τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν την ίδρυση Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων, που αφορούν στις νέες πρακτικές και στα ανανεωμένα προγράμματα σπουδών καθώς και στην ευαισθητοποίηση των δημοσίων και ιδιωτικών Φορέων, Ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για τα οφέλη της Διά Βίου Μάθησης.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κυρία Νατάσσα Φρειδερίκου συνεχάρη τόσο τον Πρύτανη όσο και τα μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχής αξιολόγηση και η ιδιαιτέρως τιμητική ανάθεση της Έδρας UNESCO στο Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα σημείωσε: «Η προσπάθεια για την ίδρυση της Έδρας UNESCO υποστηρίχθηκε, μέσω επιστολών στήριξης, από όλα τα Υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεκατρείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς, καθώς και από είκοσι πέντε Πανεπιστήμια από την Κύπρο και το εξωτερικό. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι στήριξαν την προσπάθειά μας, ώστε να ευοδωθεί αυτή η  πολύ τιμητική διάκριση του Πανεπιστημίου μας. Πεποίθησή μας είναι ότι η συνεργασία της νεοϊδρυθείσης Έδρας με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και οργανισμούς θα συμβάλει στην ενίσχυση του επιδιωκόμενου στόχου ανάδειξης της Κύπρου σε περιφερειακό διεθνές κέντρο αριστείας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και του οράματός μας για ένα κόσμο με ενεργούς πολίτες και ανθρώπους που συνεχώς αναζητούν τη γνώση και την προσωπική ανάπτυξη».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick και Διευθυντής της Έδρας, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα η ανάθεση της Διεύθυνσης της Έδρας UNESCO, αφού αναγνωρίζεται με αυτό τον τρόπο η πολυετής μου εμπειρία και προσφορά στα θέματα της Διά Βίου Εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια εξαιρετική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Frederick, καθώς οι προτεινόμενες δραστηριότητες της Έδρας έχουν στόχο να προωθήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης, έρευνας, πρακτικής άσκησης, πληροφόρησης, πολιτικής και πρακτικών στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε ενήλικες να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες με αναγνωρισμένα προσόντα που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις σημερινές ταχείες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές».