Έναρξη Αποδοχής Αιτήσεων στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020–2021

Η Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ενημερώνει το κοινό ότι η φετινή υποβολή αιτήσεων για οικονομική χορηγία θα αρχίσει στις 1 Νοεμβρίου 2020 και θα τερματιστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται ηλεκτρονικά, ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα, και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην σελίδα της αίτησης: https://socialsupport.gov.cy/applications/

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 22867555, 22867478
Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης