Το Πανεπιστήμιο Frederick υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου για την ισότητα στην εργασία

Μνημόνιο Συναντίληψης με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας

Τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου υπέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2020 το Πανεπιστήμιο Frederick, με την οποία δεσμεύεται να προωθήσει τις αρχές και αξίες του σεβασμού της διαφορετικότητας και να τις εντάξει στον εργασιακό του χώρο. Για τον σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI), επίσημο αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας των Χαρτών Διαφορετικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και διαχειριστή της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου. Το Μνημόνιο υπέγραψαν η κα Νατάσσα Φρειδερίκου, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, και ο διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας, κ. Δημήτρης Χατζησοφοκλή.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Χάρτας, η διαφορετικότητα νοείται ως η αρχή που επιτρέπει την αυτοπραγμάτωση κάθε ατόμου ανεξάρτητα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν διαφορετικό. Η συνειδητή εφαρμογή αυτής της αρχής είναι καθοριστικός παράγοντας για την αποδοχή, υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των ταλέντων και δεξιοτήτων κάθε ατόμου.

Υπογράφοντας τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick δεσμεύεται να ενισχύσει τις πολιτικές που ήδη ακολουθεί και που αποτελούν μέρος των εσωτερικών κανονισμών του, με σκοπό την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους εργαζομένους. Η υπογραφή της Χάρτας ενδυναμώνει, ακόμη, τη μακρόχρονη προσπάθεια του Πανεπιστημίου Frederick για τη διαμόρφωση ενός εργασιακού χώρου ανοιχτού σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνοτικής ή άλλης καταγωγής, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, θρησκείας και οποιουδήποτε άλλου είδους ή κατηγορίας χαρακτηριστικών.

Σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, το Πανεπιστήμιο Frederick αναλαμβάνει να ακολουθήσει τον Πρακτικό Οδηγό της Χάρτας ενώ, μέσα από ειδικά προγράμματα κατάρτισης, θέτει τις πολιτικές του για τη διαφορετικότητα σε στέρεες βάσεις και προγραμματικό πλάνο, σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή και εθνική Πλατφόρμα για τη Χάρτα Διαφορετικότητας.

«Έχουμε στα χέρια μας ένα πολύτιμο εργαλείο για να καταπολεμήσουμε τις όποιες διακρίσεις και να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την ισότητα», δήλωσε η κα Νατάσσα Φρειδερίκου. «Η προσπάθεια δεν είναι μεμονωμένη. Το Πανεπιστήμιό μας συμμετέχει στο μακροπρόθεσμο πλάνο των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στους 17 στόχους του οποίου περιλαμβάνεται η μείωση των ανισοτήτων, η αξιοπρεπής εργασία για όλους, η προαγωγή κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μας με βάση το ταλέντο, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του, μακριά από προκαταλήψεις, είναι ένας από τους τρόπους για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους.» Η κα Φρειδερίκου ανέφερε, τέλος, ότι «ως μέλος του εθνικού και ευρωπαϊκού δικτύου της Χάρτας Διαφορετικότητας, το Πανεπιστήμιο Frederick είναι αποφασισμένο να συμβάλει στην εγκαθίδρυση ενός περιβάλλοντος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης στο δικό μας σπίτι, αισιοδοξώντας για τον θετικό αντίκτυπο που αυτό μπορεί να επιφέρει στην ίδια την κοινωνία.»

Εκ μέρους του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας, η Υπεύθυνη για τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου, κα Παναγιώτα Κωνσταντή, ανέφερε: «Η στήριξη από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και κυρίως επίτιμα πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Frederick είναι μείζονος σημασίας, καθώς διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου και ενισχύει την πιθανότητα υιοθέτησης της σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας εκφράζει τις βαθιές του ευχαριστίες και τη δυναμική υπόσχεση του να δημιουργήσει μια ισχυρή συνέργεια για την επιτυχή εφαρμογή της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου στη χώρα μας».

 

Frederick University has signed the Diversity Charter Cyprus to promote inclusivity in the workplace
Memorandum of Understanding with the Center for Social Innovation (CSI)


Ιn September 2020, Frederick University signed the Diversity Charter Cyprus (DCC) with which it declares its commitment to promote diversity and inclusion in the workplace. For this purpose, the University signed a Memorandum of Understanding with the Center for Social Innovation (CSI), the EU official representative of the European Platform of Diversity Charters in Cyprus. The Memorandum was signed by Natassa Frederickou, President of the Frederick University Council, and Demetris Hadjisofokli, Director of CSI.

Diversity, within the framework of DCC, is perceived as the principle that allows people to fulfil their potential, regardless of their personal differences. Conscious application of the principles of the DCC generates acceptance, support and further development of the employees’ talents and capabilities.

By signing the Diversity Charter, Frederick University is committed to reinforcing its diverse and inclusive internal policies to ensure equal opportunities for all employees in the workplace. It is also committed to enhancing its long-term efforts to maintain a workplace that is open to everyone, regardless of nationality, ethnicity, race, disability, age, sexual orientation, gender identity, religion and any other characteristics.

In collaboration with the Center for Social Innovation, Frederick University is committed to following the Practical Guide of DCC and the accompanied online training, in collaboration with both the national and European Platform of Diversity Charters.

“Our efforts to combat discrimination and promote equality at work are ongoing and by signing the Diversity Charter Cyprus we take a step towards this goal” said Natassa Frederickou in a statement. “We have recently engaged with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) project; reducing inequalities, ensuring decent work for all and promoting inclusive societies are among the 17 SDGs to transform our world. We are working towards this end by managing our human resources based on each person’s talents, knowledge, skills and competencies”. Natassa Frederickou also noted that “starting from our own home, we are determined to achieve an inclusive workplace based on mutual trust and respect, hoping that this will have a positive impact on the society”.

On behalf of the Center for Social Innovation, senior EU project manager Panayiota Constanti, said in a statement: “Having the support of public and private institutions like Frederick University is of great importance as this ensures the viability of DCC and reinforces the efforts towards its adoption at a national level. The CSI therefore expresses its gratitude and pledges to create a strong synergy towards the successful implementation of the Diversity Charter Cyprus island-wide.”