ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020/21

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) ενημερώνει το κοινό ότι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, θα είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 μόνο στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή 7 Μαΐου 2021. Αιτήσεις που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς στη διεύθυνση Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.cyscholarships.gov.cy και ενημερωθείτε με τις ανακοινώσεις που βρίσκονται αναρτημένες στην «Τελευταία Ενημέρωση»

Για να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην Αίτηση και να επισυνάψετε όλα τα έγγραφα που σας αφορούν όπου αυτό απαιτείται.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο τηλέφωνο 22456433.

To Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να ενημερώσει τους πολίτες, ότι ήδη προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε, από το ακαδημαϊκό έτος 2021/22, οι αιτήσεις να μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
26 Μαρτίου 2021