Το Πανεπιστήμιο Frederick συντονιστής του έργου HEPA για τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών στα σχολεία

Η φυσική δραστηριότητα ως παράγοντας για τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου HEPA (Health Enhancing Physical Activity) το οποίο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Frederick και υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ Sport Action.

Το έργο HEPA στοχεύει στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας με ολιστική προσέγγιση στο σχολικό περιβάλλον (A whole school approach for promoting health-enhancing physical activity) και, σε αυτό το πλαίσιο, επτά οργανισμοί σε έξι χώρες της Ευρώπης συνεργάζονται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα προωθεί τη φυσική δραστηριότητα για τη βελτίωση της υγείας των παιδιών. Ως συντονιστής, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει την ευθύνη της διαχείρισης και οργάνωσης του προγράμματος, της ετοιμασίας του υλικού και της προώθησής του σε εκπαιδευτικούς φορείς και φορείς χάραξης πολιτικής στην εκπαίδευση. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας, όχι μόνο μέσα από το μάθημα της γυμναστικής, αλλά και με άλλα μέσα και προσεγγίσεις μέσα στο σχολείο.

«Όταν το Ευρωβαρόμετρο του 2018 για τα σπορ και την άσκηση κατέδειξε τα υψηλά ποσοστά σωματικής ακινησίας ανάμεσα στον πληθυσμό της Ευρώπης, οι θεσμοί της ΕΕ αποφάσισαν να αναλάβουν δράση. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία από την Ευρώπη στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας με σκοπό τη βελτίωση της υγείας (health-enhancing physical activity) αλλά δυστυχώς, σε σύγκριση με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η προβλεπόμενη αύξηση στη φυσική δραστηριότητα με σκοπό τη βελτίωση της υγείας είναι πολύ πιο κάτω από τους στόχους που έχουν τεθεί μέχρι το 2035. Δυστυχώς, αυτές οι τάσεις δεν περιορίζονται μόνο στους ενήλικες αλλά και στην παιδική ηλικία. Μέρος της προσπάθειας για προώθηση της φυσικής δραστηριότητας με σκοπό τη βελτίωση της υγείας αποτελεί το έργο HEPA το οποίο συντονίζουμε», αναφέρει η Δρ Ελενα Παπακώστα, Λέκτορας Εργοφυσιολογίας στο Πρόγραμμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Frederick, ερευνήτρια και συντονίστρια του έργου. «Η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σωματική και ψυχική μας υγεία. Γι’ αυτό και μέρος της ολιστικής προσέγγισης του έργου είναι η εμπλοκή πολλών και ξεχωριστών ειδικοτήτων δασκάλων και καθηγητών/τριων στη διαδικασία, ανάμεσά τους προφανώς οι γυμναστές/τριες αλλά και από άλλες επιστήμες, καθώς και κοινωνιολόγοι, σχολικοί ψυχολόγοι και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό.» Το εκπαιδευτικό υλικό που θα προκύψει θα περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον για να υιοθετηθούν στις δράσεις των παιδιών στα σχολεία.

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στο έργο HEPA ως ανάδοχος συντονιστικός φορέας, μέσω του Προγράμματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών που εμβαθύνει στον αθλητικό τουρισμό και τον αθλητισμό αναψυχής, παρέχοντας παράλληλα εξειδίκευση στην προπονητική πληθώρας ολυμπιακών αθλημάτων και καλλιεργεί τη γνώση αλλά και την πρακτική εφαρμογή στον τομέα της υγείας και ευεξίας του ατόμου μέσω της άσκησης και φυσικής δραστηριότητας.

Εκτός από το Πανεπιστήμιο Frederick σε ρόλο συντονιστή, στο εν λόγω έργο συμμετέχουν άλλοι έξι οργανισμοί/φορείς: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερείας (Ελλάδα), το Cardiff Metropolitan University (Ηνωμένο Βασίλειο), το Europe Active (Βέλγιο), το Jyvaskylan Yliopisto (Φινλανδία) και το University of Bolzano (Ιταλία).

Frederick University coordinates HEPA, a European project for the promotion of health-enhancing physical activity in schools

Health-enhancing physical activity is the focus of HEPA (Health Enhancing Physical Activity), a project coordinated by Frederick University and funded by the European Commission in the framework of Erasmus+ Sport Action program.

Seven organizations in six European countries participate in HEPA, which adopts a school-based holistic approach to promote leisure time physical activity and the wellbeing of children. As the coordinator of HEPA, Frederick University is responsible for managing and organizing the project, developing relevant and targeted educational material and promoting it to educational authorities and education policy makers. The purpose of the project is to promote physical activity not only through physical education classes but across all school subjects.

“According to the 2018 Eurobarometer on sports and physical activity, there are high levels of inactivity among the European population, both adults and children. European Institutions work on promoting health-enhancing physical activity but the numbers are not expected to meet the goals set by 2035. HEPA is part of the ongoing effort to promote health-enhancing physical activity” notes Dr Elena Papacosta, Lecturer in Exercise Physiology at the Physical Education and Sport Sciences program of Frederick University’s School of Education and Social Sciences, and coordinator of the project. "Exercise and physical activity play a decisive role in our physical and psychological health. That's why part of the whole-school approach of the project is to involve a wide and diverse group of teachers, among them physical education teachers but also school psychologists, school sociologists and other school support staff.” The educational material will include practical examples and their application in the school environment that are to be adopted during children activities.

HEPA project is implemented by Frederick University's innovative Physical Education and Sport Sciences program, designed to provide high level academic education and applied knowledge for the vocational preparation of sports scientists and physical educators, in the area of Sports, Recreation and Health. The curriculum offers knowledge in the theory and practice of physical education and sports tourism, and in fields such as training, rehabilitation, recreation and health.

Apart from Frederick University as coordinator of HEPA, six other organizations participate in the project: Aristotle University of Thessaloniki (Greece), the Directorate of Secondary Education of Pieria (Greece), Cardiff Metropolitan University (United Kingdom), Europe Active (Belgium), Jyvaskylan Yliopisto (Finland) and University of Bolzano (Italy).