ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 / SPRING 2021 FINAL EXAMS - ASSESSMENTS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ANNOUNCEMENT

English text below

H Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Frederick, ανακοινώνει ότι όλες οι τελικές εξετάσεις / αξιολογήσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2021 θα διεξαχθούν διαδικτυακά. Το Πανεπιστήμιο Frederick παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις οδηγίες που εκδίδονται από τους αρμόδιους Φορείς. Μέλημά μας είναι η προστασία όλων των μελών της κοινότητάς μας, καθώς και η ασφαλής διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων και η διασφάλιση του αδιάβλητου αυτών. Η πιο πάνω απόφαση βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με το πλαίσιο οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών που έχει θέσει ο Φορέας Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η εξεταστική περίοδος του Εαρινού Εξαμήνου 2021 θα πραγματοποιηθεί  μεταξύ 19 Μαΐου – 2 Ιουνίου, 2021 (για δια ζώσης προγράμματα σπουδών) και μεταξύ 26 Μαΐου – 5 Ιουνίου, 2021 ( για εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών) . Το ωρολόγιο πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν ενημερώσεις που αφορούν στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων ενώ θα αποσταλούν σχετικοί οδηγοί, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής χρήση των απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε Συχνές Ερωτήσεις με Απαντήσεις για τις Διαδικτυακές Τελικές Εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2021.

Σας διαβεβαιώσουμε ότι σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας, θα έχετε στη διάθεσή σας όλη την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη, αλλά και τη στήριξη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού όπως και των αρχών του Πανεπιστημίου.

 

The Studies and Student Welfare Service of Frederick University announces that all Spring 2021 final examinations / assessments will take place online. Our main concern is the safety and wellbeing of our community, as well as safeguarding the integrity of the examination process. This decision is in full alignment with the framework and guidelines set by the Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education (CYQAA), while for its implementation the University has additionally reviewed best practices for online assessment that are implemented in some of the top-ranking Universities around the world.

Spring 2021 final examination will take place between May 19 – June 2 2021 (for conventional programs of study) and between May 26 – June 5 2021 (for DL programs of study). The examination timetable will be announced during the next few days.

Here you can find Frequently Asked Questions and Answers regarding the Spring 2021 Examinations.

It is important to know that we are committed to supporting you throughout this process during this challenging time. You will have all the technical support you need while both faculty members and administrative staff will be offering our ongoing support and guidance.