ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ SPRING ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 / SPRING 2021 EXAMS SCHEDULE

Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις τελικές εξετάσεις / αξιολογήσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2021

Frequently Asked Questions regarding Spring 2021 Online Examinations / Assessments


Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη Λευκωσία και για τη Λεμεσό. Στον πίνακα εμφανίζονται οι κωδικοί των μαθημάτων και ο τύπος εξέτασης για κάθε μάθημα. / The following links provide the overall examination timetable for the Nicosia and Limassol campus. The table shows the course code and the corresponding Exam Type.


MHM

 

MBA

 

DMTC